Tip! “hoe kan ik energie besparen in mijn koopwoning?”

Maatregelen woning energiezuiniger maken!

Energie besparen is gemakkelijk, wanneer u weet waarop u moet letten. Door apparaten echt uit te zetten, in plaats van in stand-by, kunt u jaarlijks tientallen euro’s besparen. En het vervangen van gloeilampen voor spaarlampen, levert al snel vijftig euro per jaar op. Dat is makkelijk verdiend!
De steeds stijgende gas- en elektraprijzen maken energiebesparing steeds aantrekkelijker voor uw portemonnee.

  • U kunt zelf maatregelen nemen om uw woning energiezuiniger te maken. Voor sommige maatregelen krijgt u subsidie of belastingvoordeel.
  • U kunt ook u een ‘energiebespaarlening’ afsluiten met een passende rente.

Tips om uw huis energiezuiniger te maken

U kunt in uw huis energie besparen door bijvoorbeeld uw woning te isoleren of  te kiezen voor een warmtepomp. Milieu Centraal heeft een overzicht van energiebesparende maatregelen bij u thuis.

Ook op Verbeteruwhuis.nl ontdekt u welke energiebesparende maatregelen voor uw woning geschikt zijn. U leest wat de eenmalige kosten ervan zijn en wat het u aan financieel voordeel oplevert.

Financiering energiezuinig huis

Voor energiebesparende maatregelen aan uw woning kunt u soms gebruik maken van subsidies, leningen of andere regelingen:

Goedkope lening afsluiten

U kunt een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld bij het Nationaal Warmtefonds. U kunt daar de ‘Energiebespaarlening’ met passende rente aanvragen voor bedragen van € 2.500 tot 25.000. De looptijd is 7, 10, 15 of 20 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. Voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Nul op de Meter kunt u maximaal € 65.000,- lenen (looptijd 15 of 20 jaar).

VvE’s kunnen leningen met een looptijd van maximaal 30 jaar aanvragen.

Lager btw-tarief werkzaamheden eigen woning

Er geldt een lager btw-tarief van 9% voor werkzaamheden aan uw woning. Daar valt ook isolatie onder. Voorwaarde is wel dat uw woning minstens 2 jaar oud is.

Subsidies van gemeenten

Sommige gemeenten bieden subsidie aan voor energiebesparende maatregelen. Kijk op de website van uw gemeente of op Energiesubsidiewijzer.nl.

Meefinancieren met hypotheek

U kunt energiebesparing ook meefinancieren in uw hypotheek. Vraag uw hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.

Door op onderstaande link te klikken [verbeter uw huis en ondek de mogelijkheden] kunt u direct aan de slag.

Surf naar: “Verbeter uw huis en ontdek de mogelijkheden”

 

Bron: www.rijksoverheid.nl