Pure Induct

De Brink Pure Induct voor de meest zuiver ventilatielucht!

Pure Induct Logo
De Pure Induct van Brink Climate Systems is vooralsnog enig in zijn soort. De meeste ionisatieapparaten van andere fabrikanten werken met metalen naalden of bollen om de elektronen in de lucht te brengen, maar daarbij ontstaat ozon dat irriterend is voor de luchtwegen. De Pure Induct is uitgevoerd met koolstofborsteltjes om de elektronen in de lucht te lanceren. Bij onze techniek komt geen ozon vrij. Dat is  in deze tijd zeer belangrijk  want wij willen u natuurlijk  gezonde lucht aanbieden.

Wist u dat wij elke dag meer dan 25.000 keer in en uit ademen!

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft grote invloed op onze gezondheid. De lucht die we inademen moet natuurlijk zo schoon mogelijk zijn, maar helaas is dit niet altijd het geval. Luchtvervuiling is er in verschillende vormen. Eén daarvan is fijnstof. Overal ter wereld waar verkeer, industrie of bijvoorbeeld intensieve veehouderij is, komt fijnstof vrij. Fijnstof bestaat uit de allerkleinste zwevende deeltjes die verschillen in grootte, herkomst en samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat het inademen van fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Hoe kleiner de deeltjes, hoe verder ze doordringen in het lichaam. Met de nieuwe Pure Induct biedt Brink Climate Systems een oplossing die deze allerkleinste deeltjes buiten houdt terwijl het huis volop wordt geventileerd.
Het wordt steeds duidelijker dat luchtvervuiling een probleem is, waar we allemaal mee te maken hebben. Niet alleen in grote steden, maar overal ter wereld waar er verkeer en industrie is, komt er fijnstof vrij. Met de Pure induct biedt Brink een oplossing die er voor zorgt dat luchtvervuiling buiten blijft terwijl er wel volop geventileerd kan worden.

Brink Pure Induct

Schone lucht

De Pure induct systeemmodule wordt gemonteerd in het kanaal dat verse buitenlucht van het ventilatietoestel naar de woonruimte brengt. De in de lucht aanwezige deeltjes bestaande uit schadelijk stof, (ultra) fijnstof, virussen, bacteriën, pollen en schimmels worden afgevangen. Op deze manier is de lucht vrij van vervuilingen, dus schoner en gezonder.

Werking

De Pure induct zorgt er door middel van positieve ionisatie voor dat stofdeeltjes afgevangen worden. In de systeemmodule zit een staaf waarop een aantal naalden is gemonteerd. Deze naalden zijn geladen met een elektrische spanning waardoor de deeltjes die langs de naaldpunten trekken een elektrische lading meekrijgen. Aan het eind van de module zitten drie collectoren die ook statisch geladen zijn. Deze collectoren trekken de statisch geladen deeltjes uit de luchtstroom aan en vangen deze af.  Op die manier verdwijnt het stof uit de lucht en gaat er schone,
zuivere lucht de woning in.

Veiligheid

Bij veel systemen die met ionisatie werken komt ozon vrij. Ozon is zeer schadelijk voor de gezondheid. De techniek van de Pure Induct is zo geavanceerd dat er geen schadelijk ozon of andere bijproducten geproduceerd worden. De Pure Induct is dus volkomen veilig.

Installatie en onderhoud

Na installatie in het ventilatiesysteem heeft u er nauwelijks omkijken naar. De collectoren moeten, net als bij gewone filters, tijdig vervangen worden. De tijd die een collector mee gaat hangt af van de vervuiling in uw omgeving. U zult merken dat het een goed gevoel geeft om te zien wat er allemaal door de Pure Induct uit de lucht is gehaald en niet in uw longen is terechtgekomen.

 

 

DOWNLOAD PRODUCT BROCHURE

Voor meer informatie over de Pure induct download je hier het leaflet.