Wordt een warmtepomp verplicht in 2026? Wat betekent dit voor u?

Vanaf 2026 wel of niet verplicht om een hybride warmtepomp aan te schaffen.

(Ingekomen Mei 2023)

Door het gevolg van een nieuw pakket aan klimaatregelingen dat het kabinet begin mei 2023 aankondigde worden huiseigenaren verplicht om vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel over te stappen op een hybride warmtepomp. Of op een ander duurzaam alternatief, zoals aansluiting op het warmtenet. Hiermee is een investering van 9,3 miljard euro gemoeid.

Het halen van de klimaatdoelen draait om het verlagen van onze CO2-uitstoot, niet om volledig van het fossiele gas af te gaan.’

Door de stijgende gasprijs is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp gedaald. ‘Natuurlijk ga je wel meer elektriciteit verbruiken, dat is ongeveer 10,2 kWh tegen 1 kuub gas. En die elektriciteit kun je opwekken met schone bronnen.’ 

 • De verplichting geldt alleen bij het vervangen van de bestaande cv-ketel.  Er zal dus sprake zijn van een behoorlijke lange overgangsperiode.  Wie bijvoorbeeld in 2025 zijn cv-ketel vervangt, hoeft dus ,  zoals het er nu naar uitziet zal pas rond 2040  overgaan tot aanschaf van een warmtepomp. De gemiddelde levensduur van een cv-ketel is zo’n 15 jaar.
 • Er zijn een aantal groepen die niet verplicht worden gesteld een warmtepomp aan te schaffen als de cv-ketel in 2026 (of daarna) aan vervanging toe is.
 • Er geldt een uitzondering voor:
 • Huishoudens die wonen in een appartement of monument
 • Huishoudens die binnen de komende jaren worden aangesloten op een warmtenet
 • Voor alle overige woningen, zoals rijtjeshuizen en vrijstaande woningen, geldt de verplichting wel.
 • Een uitzondering geldt ook voor huizen die niet geschikt zijn voor een warmtepomp, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende geïsoleerd zijn of omdat er te weinig ruimte is om een pomp te plaatsen. Vervanging van de cv-ketel door een warmtepomp wordt ook niet verplicht voor woningen waarvan al bekend is dat die op korte termijn worden aangesloten op een alternatief voor aardgas.

Dit gaat het u minimaal kosten variërend van €. 6.500 tot €. 10.000 euro of meer.

De kosten voor een hybride warmtepomp zijn aanzienlijk. Hou rekening met een investering van minimaal €. 6.500 euro voor het apparaat zelf, inclusief installatie. Voor een hybride warmtepomp met meer vermogen ben je al snel €. 10.000 euro kwijt.
Warmtepomp installaties die ervoor zorgen dat je volledig van het gas af kunt, zijn nog duurder. De investering ligt dan rond de €. 15.000 tot €. 20.000 .
Er zijn ook fluisterstille bodem-warmtepompen, die gebruik maken van een andere techniek. Deze zijn vaak nog wat efficiënter, maar kunnen de kosten wel oplopen tussen de €. 30.000 tot €. 40.000.

Luchtverwarming.

Heeft u luchtverwarming dan lopen de aanschaf prijzen nog hoger op, dit heeft te maken dat uw luchtverwarmer een hoge temperatuur verwarming is (minimaal 70 graden cv water aanvoer) hier zijn zwaardere voorwaarden nodig! Isolatie van de woning speelt een grote rol hierbij.

Subsidiewijziging warmtepompen 2024

 • Een warmtepomp moet vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen met een energielabel A+ of lager, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Heeft u in 2023 een warmtepomp met een A+, of lager label gekocht? Dan komt u toch in aanmerking voor subsidie als u deze in 2024 laat installeren.
 • De subsidiebedragen voor warmtepompen met een energielabel A++ of hoger, zijn met € 450 verhoogd. De gelijkwaardige bonus die eerder werd gegeven voor deze energiezuinige warmtepompen, komt te vervallen. Voor warmtepompen met een energielabel A+++ geldt voortaan wel een aanvullende bonus van € 225.
 • De wijziging van het energielabel geldt niet voor warmtepompboilers en voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger.

Aanpassing van subsidiebedragen 2024

Aanvragers die een zonneboiler laten plaatsen, krijgen vanaf 2024 minder subsidie voor de grotere zonnecollectoren. Dit voorkomt dat er naar verhouding teveel subsidie wordt uitgekeerd (overstimulering).

 • Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh. Eerder was dit € 1,02.
 • Zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² krijgen € 0,28 per kWh. Eerder was dit € 0,45.
 • De subsidie voor een aansluiting op het warmtenet wordt verhoogd van € 3.350 naar € 3.775.

Subsidie warmtepomp aanvragen

Subsidie Loket helpt u graag bij het indienen van uw ISDE subsidieaanvraag. Door het hoge toekenningspercentage betaalt u pas nadat wij uw dossier hebben ingediend. Wordt uw subsidie uiteindelijk toch niet toegekend dan ontvangt u netjes uw geld terug. Subsidie Loket rekent €79,95 voor de eerste maatregel en €19,95 voor iedere additionele maatregel.

Subsidieloket Start hier uw aanvraag

Dit zijn gangbare bedragen. Voor bepaalde type modellen en vermogens kan het subsidiebedrag zelfs nog hoger liggen.
Huishoudens met een laag inkomen kunnen een gunstige lening aanvragen via het nationale warmtefonds.

Terugverdientijd!

Uiteindelijk levert een hybride warmtepomp wel een besparing van enkele honderden euro’s per jaar op!  Hoe groot de besparing is, hangt sterk af van de wisselende energieprijzen, het verbruik en het type huis. In hoeveel jaar de investering zichzelf heeft terugverdiend, is dan ook lastig te zeggen. De terugverdientijd voor een warmtepomp verschilt dus sterk. Schattingen gaan uit van gemiddeld zeven jaar, maar in sommige gevallen kan dit meer dan 10 jaren duren.