Gevaarlijke situatie – dit komen we ook tegen!

Gevaarlijke situatie!

Soms komen we enkele gevaarlijke situaties tegen, zoals hier een Brink B-17 luchtverwarmer uit 1988 daar de warmtewisselaar volledig lek was waardoor er koolmonoxide vrijkomt en met de ingeblazen toevoerlucht meekomt in de woning.
De wisselaar was al zo aangetast dat de vlammen van de branders vrij spel kregen en de achterwand van de Brink B-17 verhitte waardoor de folie en de isolatie bijna voor een brandgevaarlijke situatie zorgde, de folie was al gesmolten en het papier van de isolatie was al verkoold.

  • Laat dus uw luchtverwarmer jaarlijks door een erkende en gespecialiseerd bedrijf de luchtverwarmer controleren en onderhouden.
  • Laat de monteur specifiek naar de warmtewisselaar kijken indien deze luchtverwarmer al wat ouder wordt.

 

Veiligheid voorop!   –   Plaats een koolmonoxide melder?

Wat is de beste plek voor een koolmonoxide melder?

  • Als er in de ruimte een kachel, CV ketel of geiser bevindt, plaats dan de koolmonoxidemelder boven dit apparaat of tegen het plafond.
  • Koolmonoxide zal in dit geval namelijk wél stijgen door de warme lucht en zal als eerste dus naar het plafond gaan.
  • Als daar een CO-melder hangt word je op tijd gewaarschuwd.

 

Is CO zwaarder of lichter dan lucht?

  • Bij brand gaat rook omhoog, omdat rook warm is. Daarom hang je een rookmelder aan het plafond, zodat je snel gewaarschuwd wordt.
  • Koolmonoxide is bijna even zwaar als lucht. Koolmonoxide mengt zich daardoor gelijkmatig met de lucht.

 

Onderstaand warmtewisselaar lek!

Brink N-serie toestel B-17, waarvan door lekke warmtewisselaar de hitte van de brander de achterzijde van de luchtverwarmer zo heet is geworden dat er bijna brand is ontstaan.

   

Ook bij de  oudere Brink HR Allure-serie komen we regelmatig lekke en gescheurde warmtewisselaars tegen!.

 

Brink Allure serie;  Gescheurde warmtewisselaar, waardoor koolmonoxide via het luchttoevoerkanaal in de woning werd gebracht.

Onderstaand: Brander van Allure, door een monteur met te weinig kennis met staalborstel gereinigd waardoor brandersok volledig is vernield, waardoor de brander veel te heet is geworden!

 

Bent van voornemen een gebruikte Brink  luchtverwarmer aan te kopen, PAS OP!

op Marktplaats komen vele aanbieders voorbij maar PAS OP!

  1. het komt regelmatig voor dat de warmtewisselaar lek is, een scheurtje nog zo klein wordt bij verhitting groter waardoor koolmonoxide vrijkomt.
  2. een nieuwe warmtewisselaar van een Brink Allure-serie kost gemiddeld 1.750,00 euro.

 

Laat bij aankoop een controle uitvoeren bij een specialist dat kan u voor grote kosten behoeden.