Gaskwaliteit Nederland

Laagcalorisch en hoogcalorisch gas

Gas wordt in twee groepen ingedeeld op basis van calorische waarde: laagcalorisch gas en hoogcalorisch gas. De calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m3 aardgas bevat. Gas heeft niet altijd dezelfde samenstelling. Daarom is de calorische waarde van gas niet constant.
De kwaliteit van gas wordt bepaald door de calorische waarde, ook wel verbrandingswaarde genoemd. De calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m3 aardgas bevat. De NAM produceert zowel hoogcalorisch gas (H-gas) als laagcalorisch gas (L-gas of G-gas).

Lng: Liquefied natural gas

(‘vloeibaar gemaakt aardgas’), in het Nederlands ook wel vloeibaar aardgas genoemd, is een mengsel van voornamelijk methaan met mogelijke restgassen als stikstof, propaan en ethaan. Methaan is bij atmosferische druk vloeibaar bij cryogene temperaturen van circa −162 °C.

Als reactie op de Russische inval van Oekraïne,  bouwde Nederland in allerijl een extra lng-terminal in Eemshaven, naast de al bestaande in Rotterdam. De extra lng komt voor het grootste deel uit de Verenigde Staten, maar in Rotterdam leggen ook tankers uit Rusland aan. Nederland zit  ook nu nog in februari 2024 vast aan import van Russisch lng door lang contract waar ze nog niet van af zijn.

Laagcalorisch: Groningen-gasveld

Het Groningen-gasveld bevat aardgas met een laagcalorische waarde. Daarmee wijkt het af van de meeste andere velden in de wereld. Dit komt doordat het gas een relatief groot aandeel (14%) stikstof bevat. Dit laagcalorische aardgas is de standaard geworden voor gasfornuizen en cv-ketels. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Hoogcalorisch: kleine velden

Hoogcalorisch gas bevat veel minder stikstof. Daarom kan uit dit gas meer energie worden gehaald. In Nederland komt hoogcalorisch gas vooral voor in de kleine gasvelden op land en zee. Ook vanuit Noorwegen wordt hoogcalorisch gas naar Nederland getransporteerd. Als hoogcalorisch gas bestemd is voor gebruik door particulieren, moet het worden gemengd tot de kwaliteit van het laagcalorische G-gas. Dat kan bijvoorbeeld door het toevoegen van stikstof, waarmee de calorische waarde afneemt.

Wat is G25 gas?

Arm gas. Is een laagcalorisch gas (G25). Het wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar. Dit gas komt enkel uit Nederland.

Aardgas 2E G20 20 mBar

In andere Europese landen is CNG ook beschikbaar als hoogcalorisch gas (ook wel G20). Dit hoogcalorisch gas bevat meer methaan en minder stikstof dan laagcalorisch gas. In Nederland wordt het grootste deel van het laagcalorisch aardgas dat via het gasnet wordt aangevoerd, gewonnen in Groningen en de Noordzee.

Aardgas 2EK G25.3 25 mBar / Propaan 3P G31 30 & 50 mBar

Propaan is bijna 3 x zo warm als aardgas. Kort gezegd is 1 liter propaan 0,73 m3 aardgasequivalent. Andersom betekent dit dat 1 m3 aardgas gelijk staat aan 1,35 liter propaan. De calorische waarde van propaan ligt hoger dan die van aardgas. Een kuub propaan levert dus meer warmte op dan een kuub aardgas. Aardgas heeft een gemiddelde verbrandingswaarde van 35,17 MJ per m3. Propaan heeft een gemiddelde verbrandingswaarde van 97,77 MJ per m3. Door dit verschil wordt aardgas laag calorisch genoemd en propaan hoog calorisch. Propaan is dus ongeveer 2,77 keer zo warm als aardgas.

Richtprijs propaan per 28-02-2024  €. 0,8520 incl. / liter.