Garantie van Brink luchtverwarmers / cv-ketels / WTW-units

Garantie van Brink luchtverwarmers / cv-ketels / WTW-units

Brink Climate Systems geeft op de luchtverwarmers, Allure en Elan en Cv-ketel HRE een garantie van 2 jaar.  Op de warmtewisselaar geldt een langere garantie, die kan oplopen tot 5 jaar. Randapparatuur zoals een expansievat, inlaatcombinatie, overstort en kamerthermostaat vallen alleen onder de garantie op de cv-ketel als deze van dezelfde fabrikant afkomstig zijn.
Op het gebied van ventilatie bent u gegarandeerd van de beproefde kwaliteit en bekrachtigt Brink het garantietermijn op de toestellen Flair, Renovent en Air 70 met 3 jaar.
Net zoals bij de aanschaf van ieder nieuw product, heb je ook bij een kersverse cv-ketel recht op garantie. Verwarmingsketels hebben een lange levensverwachting. Als consument mag je dan ook een behoorlijke garantietermijn verwachten. Dat is dan ook bij verwarmingsproducten van fabrikant Brink Climate Systems het geval, al geldt het helaas niet voor alle onderdelen.

Wat valt er onder de garantie?

Nuttig om te weten is wat er wel en niet onder de garantie valt. Zo zit er op slijtgevoelige onderdelen doorgaans minder of zelfs helemaal geen garantie. Op onderdelen die normaal gesproken lang meegaan, zit juist weer langer garantie. De meeste merken bieden bijvoorbeeld tien of maar liefst vijftien jaar garantie op de warmtewisselaar. Is er een reparatie noodzakelijk van een onderdeel dat onder de fabrieksgarantie valt? Het vervangende onderdeel is voor rekening van de producent. Dat geldt overigens niet voor de montage en voorrijkosten. De garantieafhandeling verloopt doorgaans via de cv-installateur.

Check de garantievoorwaarden

Iedere fabrikant van verwarmingsketels hanteert weer andere garantievoorwaarden. Het is verstandig om die even door te nemen, zodat je niet voor verassingen komt te staan. Zo vervalt bij de meeste fabrikanten het recht op garantie wanneer de cv-installatie niet jaarlijks door een erkende verwarmingsspecialist wordt nagekeken. Verder komt ook bij het gebruik van verkeerde materialen de garantietermijn te vervallen, zoals onjuiste leidingen en koppelingen.

Aflevergarantie installateur

Naast fabrieksgarantie heeft u als koper / eigenaar van een nieuwe cv-ketel ook recht op aflevergarantie door de installateur. Deze termijn bedraagt altijd zes maanden. Is er iets niet correct aangesloten of is er sprake van een ander montageprobleem? Het installatiebedrijf is wettelijk verplicht om de fouten te herstellen.

De duur van de garantie bedraagt:​

 • 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toepassing is.
 • Brink Allure luchtverwarmers: 5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar.
 • Brink HRE combiketel: Op de dichtheid van de warmtewisselaar bedraagt 15 jaar, de vergoeding is de eerste 5 jaar 100% en neemt daarna jaarlijks met 10% af.
 • Bovenstaande geldt alleen als de registratiekaart binnen één maand na installatiedatum is geretourneerd aan Brink Climate Systems.

Garantiebepaling

 • De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse of voor onderhoud aan het toestel. Deze garantie geldt uitsluitend voor toestellen welke in Nederland zijn geplaatst.
 • Brink Climate Systems B.V. garandeert dat dit toestel is samengesteld uit eersteklas materialen en nauwkeurig vervaardigde onderdelen. Met in acht name van de onderstaand vermelde bepalingen, verzekeren wij een juiste werking van dit toestel onder normale omstandigheden.

De garantie vervalt indien defecten het gevolg zijn van:

 • Gebruik van toestel en/of installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
 • Andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
 • Onoordeelkundige behandeling.
 • Enige tekortkoming in of onoordeelkundig onderhoud.
 • Het gebruik boven de voor het toestel aangegeven capaciteit of door opstelling in een agressieve atmosfeer.

 

EconVice Nederland zal zorgdragen voor een goede afhandeling en indien nodig gesteund door de Service afdeling van onze fabrikant Brink Climate Systems.