Brink Direct-gestookt Allure

 

Gasgestookte HR-luchtverwarmer Allure met een schonere verbranding besturingsunit versie V5.0

                                                                         

De Brink Allure-serie, directgestookte luchtverwarmer  type B-10HRD / B-16HR(D) / B-25HR(D) / B-40HR(D)

Een toestel uit de Brink Allure-serie is een gasgestookte lucht[1]verwarmer met een Hoog Rendement. Dit betekent dat het toestel minder gas verbruikt dan vergelijkbare toestellen en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt.  Ook is het opgenomen elektrische vermogen sterk gereduceerd door gebruik te maken van gelijkstroomventilatoren met een hoog elektrisch rendement onder alle gebruiksomstandigheden en het toepassen van geavanceerde elektronische regelsystemen. Het toestel kan traploos het afgegeven vermogen moduleren tussen de 25 en 100%.

Een toestel uit de Brink Allure-serie is voorzien van een besturingsunit met een microprocessor; deze regelt en controleert de veilige werking van het toestel. De modulerende Brink eBus Air Control klokthermostaat zal afhankelijk van het verschil tussen de werkelijke temperatuur in een ruimte en een ingestelde waarde, een signaal naar de besturingsunit zenden, waarna deze het vermogen naar de gewenste waarde regelt. Een gas-luchtregeling zorgt onder alle verbrandingsomstandig[1]heden voor een constante verhouding tussen de verbrandingslucht-hoeveelheid en de hoeveelheid gas. Hierdoor kan het toestel traploos moduleren en het vermogen aanpassen aan de warmtebehoefte.
De systeemventilator zal traploos meer of minder lucht transporteren, afhankelijk van de uitblaastemperatuur van het toestel, welke continue wordt gemeten door een temperatuurvoeler in de uitblaaskast. De installateur kan de maximale- en minimale luchthoeveelheid instellen met het bedieningspaneel van het toestel evenals een luchthoeveelheid voor koeling. De elektronische regeling in de systeemventilator zal er voor zorgdragen dat de ingestelde luchthoeveelheid gehandhaafd blijft, tot de druk in de luchtkanalen een ingesteld maximum bereikt.

Het Allure-toestel is aan de buitenzijde voorzien van een bedieningspaneel. Met dit bedieningspaneel zijn instellingen in de programmatuur van de besturingsunit op te roepen en, indien dat is gewenst, te wijzigen. Het bedieningspaneel bevat een 4-tal toetsen en een symbolen LCD display. Bij het inschakelen van het Allure toestel zijn gedurende 3 seconden alle op het display aanwezige symbolen zichtbaar; tegelijk gaat ook de achtergrondverlichting (backlight) gedurende 30 seconden aan. Het bedieningspaneel met de bediening van de knoppen en uitlezing van het LCD-display

Allure buitenlucht uitvoering

Bij een toestel in buitenlucht uitvoering is een buitenluchtkanaal, eventueel voorzien van een wisselklep, aangesloten op het retourkanaal. Daarbij kan het toestel in deze uitvoering van 0 tot 100% buitenlucht aanzuigen, afhankelijk van de stand van
de wisselklep. In deze uitvoering wordt naast het onderhouden van de ruimtetemperatuur eveneens de ventilatielucht op een vooraf ingestelde minimum temperatuur gehouden. Om het toestel als een buitenluchttoestel te laten functioneren, zal de installateur een aantal parameters in het programma van de besturingsunit moeten veranderen met het bedieningspaneel op het toestel,
buiten het toestel worden geplaatst, Bij een buitenluchttoestel in Upflow uitvoering moet de sifon buiten het toestel worden geplaatst.

Filter maandelijks reinigen

 • De meldingstekst FILTER wordt weergegeven op het display.
 • Indien van toepassing, de rode indicatie led bij de standenschakelaar met filterindicatie brandt.
 • Gebruik het toestel nooit zonder filter.
 • Het filter moet jaarlijks worden vervangen.

Gebruik het Servicemenu  om de filter melding te resetten. De besturing van het toestel begint dan opnieuw te tellen tot de volgende reinigingsbeurt nodig is. Een filter reset kan op elk moment worden gedaan.
Als het filter niet tijdig wordt gereinigd of vervangen wordt de werking van het toestel belemmerd.

Verhoogde luchtopbrengst

De Allure B-16 HR(D) is ook verkrijgbaar in uitvoering met verhoogde luchtverplaatsing  van respectievelijk maximaal 2100 m3/h en 3400 m3/h.
De Allure B-25 HR(D) is ook verkrijgbaar in uitvoering met verhoogde luchtverplaatsing  van respectievelijk maximaal  3400 m3/h.
Let wel dat het toestel 100 mm per type breder wordt.

Technische gegevens Allure B-10HRD:   (alleen in Downflow uitvoering verkrijgbaar)

 • Voedingsspanning         230/50 V/Hz
 • Capaciteit                         2,5 – 10,5 kW
 • Afmetingen (BxHxD)    400 x 1200 x 740 mm
 • Gewicht                            74 kg
 • Filterklasse                      G3
 • Luchtverplaatsing           210 – 870 m3/h

Technische gegevens Allure B-16 HR(D):

 • Voedingsspanning         230/50 V/Hz
 • Capaciteit                        4 -16 kW
 • Afmetingen (BxHxD)    400 x 1200 x 740 mm
 • Gewicht                            74 kg
 • Filterklasse                      G3
 • Luchtverplaatsing          300 – 1350 m3/h

Technische gegevens Allure B-25 HR(D):

 • Voedingsspanning         230/50 V/Hz
 • Capaciteit                        7 -25 kW
 • Afmetingen (BxHxD)    500 x 1200 x 740 mm
 • Gewicht                            83 kg
 • Filterklasse                      G3
 • Luchtverplaatsing          450 – 2100 m3/h

Technische gegevens Allure B-40 HR(D):

 • Voedingsspanning         230/50 V/Hz
 • Capaciteit                        9,5 -39,5 kW
 • Afmetingen (BxHxD)    600 x 1200 x 740 mm
 • Gewicht                            92 kg
 • Filterklasse                      G3
 • Luchtverplaatsing          750 – 3400 m3/h

 

Air Control – Brink Allure klokthermostaat

                                             

Klokthermostaat t.b.v. Renovent, Flair en de Allure V5.0 (vanaf week 41 2020)

Artikelnummer: 510498

De Brink Air Control – Allure klokthermostaat dient te worden gebruikt in combinatie met Brink-toepassingen en Brink-toebehoren die door Brink Climate Systems B.V. zijn goedgekeurd. De Brink Air Control – Allure klokthermostaat dient voor regeling van Brink luchtverwarmingssystemen die werken met het e-Bus-protocol. De Brink Air Control – Allure klokthermostaat herkent automatisch de juiste Brink-toepassingen waaraan het is gekoppeld! Tot het gebruik volgens de voorschriften hoort ook het in acht nemen van de handleiding en alle andere aanvullende en relevante Brink Climate Systems B.V.-documenten. Elk ander of verdergaand gebruik wordt beschouwd als niet in overeenstemming met de voorschriften. Brink Climate Systems B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. Enkel de exploitant/gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.

Voorkom vorstschade

 •  Zorg ervoor dat tijdens uw afwezigheid gedurende een vorstperiode de verwarmingsinstallatie in werking blijft.
 • De meeste huizen met een luchtverwarmer en/of cv-ketel, kunnen prima 5 graden omlaag ’s nachts.
 • De rijksoverheid adviseert een nachttemperatuur van 15 graden.

 

 Download technische gegevens

DOWNLOAD PRODUCT BROCHURE

Voor meer informatie over de Brink Allure download je hier de brochure.

 • In de brochure zijn de genoemde energieprijzen niet meer actueel en zijn inmiddels behoorlijk gestegen, voor u betekent dit dat de besparing in euro’s veel groter is en de terugverdientijd eerder wordt behaald!