Onderhouden / vervangen filtermat in uw luchtverwarmer / ventilatie-unit

Schone lucht voor de meest excellente lucht in huis, dag in dag uit!

Om te kunnen genieten van schone en gezonde lucht in huis is het regelmatig vervangen van vervuilde WTW-filters een must. Wij adviseren u om WTW filters elk half jaar te vervangen en halverwege dat halve jaar een keer schoon te maken.

          

Brink Elan- serie 2.0.                                            Brink Allure – serie 2.0. 2.1.                              Brink WTW- serie

Wanneer* filters vervangen of reinigen?

  maart   reinigen
  juni   vervangen
  oktober   reinigen
 januari (na oud en nieuw)   vervangen

*) over de periode van een kalenderjaar

Een filter vervangen is niet moeilijk en prima zelf te doen.
Let er goed op dat de filters op de juiste plek geschoven worden (verwissel ze niet en draai ze niet om).

Tip! – Maak een foto van de vervuilde filters als ze halverwege uit het toestel steken en plaats de gereinigde of nieuwe filters op dezelfde manier.

De instructies voor reiniging en vervanging van de filters vind je in het installatievoorschrift van het ventilatietoestel. Voor het reinigen van de filters heb je een stofzuiger nodig.

In de luchtverwarmers worden standaard G3 stoffilters toegepast, uiteraard is het van groot belang dat er goed gefilterd wordt en dat deze door de bewoners het filter eens in de maand wordt uitgezogen/gereinigd.

Filter-werking

Het standaard filter haalt 95% en het optionele fijnstoffilter haalt zelfs 99% van de stofdeeltjes uit de lucht. Ideaal voor mensen met gevoelige luchtwegen. Het filter laat zich gemakkelijk reinigen.
Lucht bevat stof. Een natuurlijk feit. Maar het slimme, standaard filtersysteem van Brink verwijdert voor u maar liefst 95% van de stof uit de lucht. Niet even, maar continu. Dat draagt natuurlijk flink bij aan uw wooncomfort en gezondheid. En gemak dient de mens, want het filter bereikt u probleemloos vanaf de voorzijde.
Comfortabel / gezond
Het is terecht dat mensen veel aandacht besteden aan hun gezondheid en dat van hun gezin. In een woning is nu eenmaal altijd stof aanwezig. Dit wordt veroorzaakt door activiteiten van mens en dier. Dit stof gaat op lastig schoon te maken plaatsen zitten en heeft hierdoor een negatieve invloed op de kwaliteit van de binnenlucht. Vooral mensen met luchtwegproblemen ondervinden veel hinder van stof.
Het  luchtverwarmingssysteem van Brink is voorzien van een filter waarmee 95% van de stof uit de lucht wordt gefilterd. Een schoon en gezond gevoel!
Fijnstoffilter
Voor mensen met gevoelige luchtwegen is ook het filteren van de allerkleinste stofdeeltjes een letterlijke opluchting. Hiervoor is een elektronisch fijnstoffilter beschikbaar. Deze verwijdert vrijwel alle vervuiling (99%) uit de lucht zoals pollen, stuifmeel, schimmels, tabaksrook en kiemen.
Als optie een hoogwaardig fijnstoffilter (elektronisch filter) beschikbaar. Ideaal voor fijnstofbelaste gebieden zoals bij wegen en/of luchthavens. Ook mensen met gevoelige luchtwegen hebben profijt van deze fijnstoffilters. Dit filter past alleen in de daarvoor bedoelde filtercassette inclusief aansluitset.

Elektrostatisch principe

De werking van het elektronisch fijnstoffilter voor de luchtverwarmer is gebaseerd op het elektrostatische principe.In een aluminium cassette bevindt zich glasvezeldoek dat onder spanning wordt gebracht. Doordat het doek is geladen,verandert het in een ‘fijnfilter’ en worden zelfs microscopisch fijne stofdeeltjes aangetrokken. Het elektronisch luchtfilter heeft een zeer laag stroomverbruik (2 Watt) en een veilige voeding van 24 Volt.

Voor elk toestel is het weer anders om het filter schoon te maken. In de bewonersinstructie staat hoe u het filter kunt reinigen.
Doorgaans is 1x in 6 weken gebruikelijk, vooral in het stookseizoen moet u hierop letten! (door vervuiling neemt het gasgebruik toe) Voor een goede en schone installatie te behouden is het raadzaam om 2 maal per jaar het filter te vervangen, vooral in de Elan en de Allure is dit aan te bevelen. In deze luchtverwarmers zit een warmtewisselaar die een fijne structuur heeft en hierin geen vervuiling gewenst is. Het gasverbruik kan hierdoor flink toenemen.

Wat doet een filter?

  • Een standaard filter (klasse G3) van een luchtverwarmer haalt 95% van de stofdeeltjes uit de lucht.
  • Een elektronisch fijnstoffilter haalt zelfs 99% stofdeeltjes uit de lucht en dit is ideaal voor mensen met gevoelige luchtwegen. Dit fijnstoffilter verwijderd vrijwel alle vervuiling uit de lucht zoals pollen, stuifmeel, schimmels, tabaksrook, kiemen en bacteriën. Dit elektronische fijnfilter kan op een eenvoudige wijze worden aangebracht in uw bestaande en/of nieuwe luchtverwarmer type “Allure”

Onderhoud luchtverwarmer

( Per 1 januari 2024 nemen wij geen nieuwe klanten meer aan voor jaarlijks onderhoud aan  lucht / cv installaties) 

Voor elk toestel is het weer anders om het filter schoon te maken. In de bewonersinstructie staat hoe u het filter kunt reinigen.
Doorgaans is 1x in 6 weken gebruikelijk, vooral in het stookseizoen moet u hierop letten! (door vervuiling neemt het gasgebruik toe) Voor een goede en schone installatie te behouden is het raadzaam om 2 maal per jaar het filter te vervangen, vooral in de Elan en de Allure is dit aan te bevelen. In deze luchtverwarmers zit een warmtewisselaar die een fijne structuur heeft en hierin geen vervuiling gewenst is.

U dient zelf de filters tussentijds schoon te houden, controle om de maand is aan te raden.

Onderhoud ventilatietoestel met WTW

De lucht die we inademen bevat allerlei verontreinigingen zoals stofdeeltjes en stuifmeelpollen. Sommige van die stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid of veroorzaken allerlei allergische reacties (hooikoorts, astma). Met behulp van ventilatiefilters kun je een groot deel van deze stoffen filteren zodat de concentratie in de lucht tot een minimum beperkt wordt.

Filters zijn ook noodzakelijk om vervuiling van mechanische onderdelen van het systeem en verontreiniging van de luchtkanalen tegen te gaan. Vuile luchtkanalen zijn een broeiplaats voor schimmels en bacteriën. Met behulp van filters kan deze vervuiling beperkt worden.

Er is onderscheid te maken in het onderhoud door de gebruiker en door de installateur.  In de bewonersinstructie staat hoe u het filter kunt reinigen.  Het onderhoud door de gebruiker bestaat uit het schoonmaken en/of het vervangen van de filters in het toestel. Voor overig onderhoud; zoals controle van het toestel en onderhoud aan de verschillende onderdelen in het toestel is een installateur nodig. Een ventilatietoestel met WTW is voorzien van twee filters. Het ene filter filtert de buitenlucht, het andere is ter bescherming van het toestel. Om een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt.  Zodra de filters moeten worden schoongemaakt brandt er een rood lampje op het toestel. Indien aanwezig gaat ook het rode lampje op de 4-standenschakelaar branden. De eerste weken na oplevering van een nieuwe woning is het aan te raden de filters vaker schoon te maken dan periodiek aangegeven. Dit is vanwege het aanwezige bouwstof van groot belang.

Filters vervangen WTW

Het toestel dient regelmatig een controlebeurt te krijgen. Aanbevolen wordt de filters minimaal twee keer per jaar te vervangen. Deze kunnen eenvoudig besteld worden via onze eigen luchtverwarmingshop, klik op onderstaande button voor bestellen!.
De standaard filters (ISO Coarse) halen 95% van het stof uit de lucht. Als optie zijn hoogwaardig fijnstoffilters (F7) beschikbaar, ideaal voor fijnstof belaste gebieden zoals bij wegen en/of luchthavens. Ook mensen met gevoelige luchtwegen hebben profijt van deze fijnstoffilters. Zijn er geuren in de buitenlucht van bijvoorbeeld de openhaard van de buren die u niet binnen wilt hebben? Hiervoor hebben wij koolstoffilters beschikbaar. Is de luchtvervuiling in de omgeving van nog hogere graad, zoals in drukke steden of dicht bij industrie, of bent u extra gevoelig voor verontreinigingen? Combineer uw ventilatietoestel dan met de accessoire Pure induct. Dit filter werkt op basis van ionisatie en haalt 99,94% van alle fijnstofdeeltjes uit de lucht.

Originele Brink filters bestellen

   

luchtverwarmingshop Joure

Wij hebben voor elke situatie een filteroplossing beschikbaar. Gebruik voor het beste resultaat originele Brink-filters en zorg zo voor excellente lucht in elk huis. Alle filters worden per stuk of per set geleverd.

Filters voor luchtverwarming en ventilatie;
In de luchtverwarmers en ventilatieproducten van Brink worden luchtfilters toegepast. Vanaf 2017 is hiervoor een nieuw classificatiesysteem (ISO16890) ingevoerd op basis van filtering van deeltjesgroottes. (PM1, PM2,5, PM10 en ISO Coarse). Dit vervangt de huidige filterklasses G, M en F. Naast de nieuwe benamingen verwijzen wij ook naar de “oude” filterklasses zodat u gemakkelijk voor de in gebruik zijnde toestellen de vertrouwde G- en F-filters kunt blijven bestellen.

Standaard filters, ISO coarse;
De standaard filters in onze toestellen zijn ISO coarse filters. Deze grofstof filters filteren 80-90% van de deeltjesgroottes > 10um. Voorbeelden hiervan zijn haren, zand, textieldraden en stuifmeel en andere vormen van grof stof.

Fijnstoffilters, ISO ePM1;
Optioneel kunt u ISO ePM1 filters toepassen. Deze fijnstoffilters filteren deeltjesgroottes <PM1. Voorbeelden hiervan zijn smog, uitlaatgassen, cementstof, roet en zwevend atmosferisch stof.

Koolstoffilters, ISO ePM2,5;
Nieuw in ons assortiment zijn koolstoffilters (carbon). Deze filteren chemische verontreinigingen en geuren uit de lucht van bijvoorbeeld open haarden, houtkachels en in omgevingen dichtbij industrie. Het filter is zeer effectief tegen stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het koolstoffilter heeft filterklasse ISO ePM2,5 (M5) en is beschikbaar voor de Renovent Excellent, Renovent Sky, Renovent HR Small en de ultra filter Pure induct.

Ultra filter, Pure induct;
Het meest krachtige filter is de Pure induct. De Pure induct is een modulaire toevoeging op het centrale balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). De module komt in het kanaal dat verse lucht van de WTW-unit naar de woning brengt. De standaardfilters van de WTW-unit filteren de eerste vervuiling uit de verse buitenlucht. De Pure induct haalt vervolgens 99,94% van alle fijnstofdeeltjes uit de lucht. Bijkomstig voordeel: ook alle andere zeer kleine deeltjes, zoals roetdeeltjes (van de openhaard van de buren!), pollen, schimmels, bacteriën en virussen worden afgevangen. Voor de Pure induct zijn ook koolstoffilters beschikbaar.

Filters bestellen!

Naar webshop filtermaterialen klik op onderstaande button !

Hoe reinig ik de filters in mijn luchtverwarmer, bekijk het onderstaande filmpjes.

 

Filters reinigen Brink Elan serie

Reinigen luchtkanalen

     

Ook de luchtkanalen van uw luchtverwarmings-installatie dienen professioneel gereinigd worden om schimmels en bacteriën tegen te gaan.

Voor het reinigen van de kanalen volgen wij het advies uit de ISSO62. De lucht die aan uw woning wordt toegevoerd, wordt steeds gefilterd. Door de toevoerkanalen gaat uitsluitend droge en gefilterde lucht. Deze kanalen vervuilen nauwelijks.

  • Wij adviseren deze toevoerkanalen elke acht jaar te laten reinigen. 
  • Aftakkingen en roosters kunnen het beste elke vier jaar worden gereinigd.

 

Het is voor de luchtzuiverheid in uw woning verstandig de retourkanalen* na acht jaar te laten reinigen!

U kunt hiervoor terecht bij Het reinigen van het kanalensysteem? – Econvice

*retourkanalen zijn luchtkanalen die vanaf het retourrooster naar de luchtverwarmer is aangebracht.

Niet alle woningen hebben een retourkanaal, indien uw luchtverwarmer op een verdieping staat, wordt de retourlucht veelal via retourrooster in de wand(en) retour gezogen.

Maak wel regelmatig deze retourroosters schoon voor voldoende doorstroming!