Wat te doen bij storingen

Storing aan luchtverwarmingsinstallatie

Indien u vaste klant bent van EconVice Nederland  en uw heeft een storing aan uw Brink luchtverwarmer en/of hieraan gekoppelde Brink combiketel en deze valt nog onder het garantietermijn van 2 jaar dan kunt op onderstaande contactbutton klikken voor het sturen van een bericht per e-mail. Wij zullen u dan indien mogelijk z.s.m. contact met u opnemen.

Alleen vaste klanten die nog in de garantieperiode van 2 jaar na plaatsing luchtverwarmer(s) kunnen wij in vakantieperiodes van dienst zijn!

Kan ik een storing van mijn cv-ketel zelf verhelpen?

Een storingscode in het venstertje van je cv-ketel vertelt je vaak wat het probleem is als je geen warm water uit de kraan krijgt of de verwarming niet aanslaat. In de gebruiksaanwijzing staat mogelijk wat je zelf kunt doen bij een bepaalde storingscode. Soms staat er aangegeven dat er een probleem is met een specifiek onderdeel en dat je daarvoor de hulp van een storingsdienst of cv-monteur nodig heeft.

Storing Brink HRE cv-verwarmingsketel

Op een cv-ketel storing zit je nooit te wachten. Je staat onder de douche en het water wordt niet meer warm. Of je zet de thermostaat omhoog, want je hebt het koud, maar er gebeurt niets. Het blijft kil in huis. Soms kun je een storing in je cv-ketel zelf oplossen. Daarvoor hebben we een checklist opgesteld. Heb je alles gedaan, maar is de storing nog niet opgelost, bel dan jouw lokale cv-monteur.

Als je een gaslucht ruikt of de koolmonoxidemelder is afgegaan!

 • Ga onmiddellijk in de frisse lucht staan: buiten of bij een open raam of deur.
 • Tel of alle mensen uit het huis aanwezig zijn.
 • Ga het pand niet opnieuw in en loop niet weg bij het open raam of de open deur tot de hulpdiensten zijn aangekomen, het pand goed gelucht is en de melder niet meer afgaat.

Lucht in installatie

Te veel lucht in de leidingen zorgt ervoor dat de centrale verwarming voor een deel koud blijft. De waterdruk van een cv-ketel dient tussen de 1 à 2 bar te zijn. Is er niet voldoende druk, dan kan het warme water niet helemaal rond gepompt worden. De oplossing is de cv-installatie bijvullen en ontluchten.
Uw cv-ketel bijvullen

Uw ketel zelf bijvullen is vaak makkelijker dan u denkt. Het enige wat u nodig heeft is een vulslang, een doekje, een emmer en een waterpomptang.

Controleer bij storing cv-ketel eerst de volgende punten:

 • Werkt de kamerthermostaat Het kan zijn dat de batterijen op zijn, waardoor er geen signaal wordt doorgegeven aan de cv-ketel
 • Staat de kamerthermostaat hoog genoeg? Heeft  een thermostaat met een digitaal display? Controleer dan of er vreemde meldingen op worden getoond. Zo ja, zoek in de handleiding op wat de melding betekent.
 • Zijn de zekeringen (of stoppen) nog intact en is de aardlekschakelaar in je meterkast nog aan?
 • Ziet u water uit de installatie lopen?
 • Kijk op de display van het verwarmingstoestel, ziet u een code onthoud deze of schrijf hem op en druk daarna op de resetknop. Gaat de ketel weer branden dan is het opgelost!, kijkt u wel in de installatiehandleiding onder storingen wat de storing geweest kan zijn! komt de storing terug dan weet u welk storingsnummer er op komt en kan u dit aan uw installateur doorgeven.

Waarom je regelmatig de druk (bar) van uw cv moet controleren !

De warmte in een cv-installatie, of het nu gaat om radiatoren of vloerverwarming, wordt getransporteerd door water. Dat cv-water moet onder druk staan, anders werken bepaalde elementen zoals de circulatiepomp niet meer. Bovendien is die druk van belang voor de levensduur van de onderdelen in de cv-ketel.

Hoe hoog moet die druk zijn?

De druk van cv-ketels moet altijd tussen 1,5 en 2 bar liggen. Dit kan verschillen van de ene ketel tegenover de andere. Tussen de 1 en 1,5 bar is ook nog goed, maar je moet dan wel in de gaten houden dat de waterdruk niet verder daalt. Wanneer de waterdruk in de cv-ketel onder 1 bar zakt, dan werkt de cv-ketel niet meer goed. Het is dan zelfs mogelijk dat de cv-ketel er helemaal mee stopt. Ook hoger is af te raden. Wanneer de druk boven de 2 bar komt te staan, kan het expansievat beschadigd worden. In dit vat zit een rubberen membraan dat drukverschillen opvangt. Dit membraan kan scheuren. Waterdruk boven de 2,5 bar zorgt op lange duur ook voor schade aan de pomp. Aan de cv-ketel zit trouwens een overdrukventiel. Op het moment dat de druk te hoog wordt, zal dit ventiel het water laten ontsnappen. Mocht de druk zo hoog worden en zou het ventiel niet werken, dan is het mogelijk dat een leiding kapot springt en het systeem leegloopt met een heleboel waterschade als gevolg.

Drukverlies

Je hoeft de druk zeker niet wekelijks te controleren. Dat de druk in een stookseizoen heel langzaam afneemt, is normaal. Tijdens de werking blijft de druk stabiel en vangt het expansievat de kleine drukschommelingen op die worden veroorzaakt door het uitzetten en inkrimpen van de installatie tijdens temperatuurschommelingen. Controleer de druk altijd bij het begin van het verwarmingsseizoen, daarna om de twee maanden en altijd na het ontluchten van de radiatoren. Als je één of twee keer per jaar moet bijvullen dan is er meestal niets aan de hand. Moet dit vaker gebeuren, dan moet je ingrijpen. De tijdsduur waarmee de cv-ketel druk verliest, geeft de ernst van het probleem aan. Als je na een week moet bijvullen dan zijn een defect expansievat en lekkage de twee meest voor de hand liggende probleem voor een storing.

Defect expansievat

Een expansievat gaat gemiddeld zeven jaar mee. Als het rubberen membraan in het expansievat stuk is, dan loopt dit vol water. Hierdoor loopt het water weg uit het systeem en neemt de druk in de cv-installatie af. Je kunt dit makkelijk controleren door met een metalen voorwerp tegen de bovenkant en onderkant van het vat te tikken. Is het expansievat intact dan geeft dit bovenaan een ander geluid dan onderaan, want bovenaan zit water en onderaan stikstof. Klinken zowel de boven- en onderkant dof, dan is het volledige expansievat gevuld met water en kan het de drukschommelingen niet langer opgevangen. Hierdoor zal er water uit het overstortventiel lopen, dat is de kraan met de rode dop. In dat geval moet je het expansievat laten vervangen.

Kan ik een storing van mijn cv-ketel zelf verhelpen?

Een storingscode in het venstertje van je cv-ketel vertelt je vaak wat het probleem is als je geen warm water uit de kraan krijgt of de verwarming niet aanslaat. In de gebruiksaanwijzing staat mogelijk wat je zelf kunt doen bij een bepaalde storingscode. Soms staat er aangegeven dat er een probleem is met een specifiek onderdeel en dat je daarvoor de hulp van een storingsdienst of cv-monteur nodig heeft.

Hoe reset u de Brink / Intergas  HRE combibetel?

 • U kunt het toestel resetten door de knop kort in te drukken.
 • Druk je deze knop te lang, dan verschijnt rF in het 1e display en L of – in het 2e display.
 • Druk kort op of wacht een minuut om weer terug te gaan naar de bedrijfscodes.

Afbeeldingsresultaat voor storing intergas hre
Een storingscode in het venstertje van je cv-ketel vertelt je vaak wat het probleem is als je geen warm water uit de kraan krijgt of de verwarming niet aanslaat.
In de gebruiksaanwijzing staat mogelijk wat je zelf kunt doen bij een bepaalde storingscode.

Er blijft een 1 in display staan bij sleuteltje

 • Geeft uw Brink / Intergas CV-ketel aan dat hij in storing [ 1 ] staat?
 • Intergas storing 1 geeft aan dat er iets mis is met de temperatuur in de CV-ketels.
 • Door een te hoge temperatuur komt er een hoge druk op de CV-ketels.
 • Dit zorgt voor snellere slijtage en kan voor defecte onderdelen in je CV-ketels zorgen.
 • Mogelijke oorzaken:  Lucht in de CV-installatie.
 • Dit zorgt voor valse metingen. De ketel verwarmt wel, terwijl dit niet nodig is.

Niet toereikende doorstroming

 • Als het water niet goed doorstroomt, dan wordt de gewenste temperatuur niet door de thermostaat gemeten.
 • Hierdoor zal de CV-ketels blijven verwarmen, waardoor de temperatuur onnodig omhoog gaat.
 • De circulatiepomp zorgt dat het water wordt rondgepompt in je CV-installatie.
 • Als de circulatiepomp in een te lage stand staat of niet meer werkt door kalk, dan kan Intergas storing 1 ontstaan.

Brink / Intergas  HRE storing 4

Intergas storing 4 geeft aan dat de Intergas cv-ketel geen vlamsignaal heeft gevonden.

De meest voorkomende oorzaken, én de bijbehorende oplossingen, van Intergas storing 4:

 1. De gaskraan is dichtgedraaid. Test of een ander apparaat dat op gas werkt, wél werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gasfornuis. Was de gaskraan gesloten? Draai deze dan weer open.
 2. De aarding is niet juist. De cv-ketel heeft een geaarde stroomtoevoer nodig, anders werkt deze niet. Sluit de cv-ketel aan op een geaarde stroomtoevoer. Dit kan je doen door deze aan te sluiten op een geaard stopcontact, maar ook door het ongeaarde stopcontact te vervangen voor een geaard (RA) stopcontact.
 3. Geen of een niet goede ontsteekafstand. Dit zorgt ervoor dat de verbranding niet wordt opgestart. De ontsteekafstand moet juist worden ingesteld. Controleer de ontsteekafstand en pas waar nodig aan.
 4. De gasvoordruk is te laag of valt weg. De gasvoordruk hoort minimaal 20 millibar te zijn. Alles wat lager is, is onvoldoende. Controleer de gasvoordruk en zorg ervoor dat deze weer op het juiste niveau komt.
 5. De sifon is verstopt. De sifon filtert het water van de cv-ketel, hij vangt dus vuil op. Heeft de sifon te veel vuil opgevangen? Dan kan deze verstopt raken. Reinig de sifon zodat je weet dat dit ook weer in orde is.
 6. Er is een probleem met de ontsteekunit of ontsteekkabel, dit kan ervoor zorgen dat er geen verbranding kan worden opgestart. Het vervangen van de ontsteekunit of ontsteekkabel is hierbij de oplossing.

 

Storing aan Brink Allure luchtverwarmer

Meest voorkomende storingen!

 • 1F42 –   Defect in systeemventilator  V.5.0 of printplaat. Veelal is het de systeem-ventilator.
 • E15, E16 & E17 –  Geen geoorloofde code Parameters controleren.  Toestel resetten,  Kijk als stap 5 op 0 staat, Kijk als stap 5 op 0 staat.
 • F09 – Geen vlam na 4 ontsteekpogingen, Deze storing kan de volgende oorzaken hebben: – Geen of niet goede ontsteekafstand,- Gasvoordruk te laag of valt weg – Gasblok krijgt geen spanning, Gasblok vervangen.
 • IF00 –  Resetten stekker er uit en erin.
 • Controleer als het stoffilter schoon is!

 

Contact

Indien u vaste klant bent van EconVice Nederland  en uw heeft een storing aan uw Brink luchtverwarmer en/of hieraan gekoppelde Brink combiketel en deze valt nog onder het garantietermijn van 2 jaar dan kunt op onderstaande contactbutton klikken voor het sturen van een bericht per e-mail. Wij zullen u dan indien mogelijk z.s.m. contact met u opnemen.

Alleen vaste klanten die nog in de garantieperiode van 2 jaar na plaatsing luchtverwarmer(s) kunnen wij in vakantieperiodes van dienst zijn!