Warmtepomp in combinatie met Elan-serie

Luchtverwarmingssystemen zijn eenvoudig uit te breiden met topkoeling.   

Hiervoor is een complete set leverbaar.

De Brink Elan-serie in combinatie met een Warmtepomp om te verwarmen, vraagt om een andere uitdaging die zeker niet voor elke woning toe te passen is! , luchtverwarming is een Hoge Temperatuur verwarming en is niet eenvoudig over te zetten naar Lage Temperatuurverwarming en dit vraagt zeker naar een andere uitdaging welke per situatie bekeken moet worden! 

Het halen van de klimaatdoelen draait om het verlagen van onze CO2-uitstoot, niet om volledig van het fossiele gas af te gaan.’

Elan uitvoeren met Topkoeling

Tot deze set behoren een koelblok, een condensing-unit en toebehoren.

Voordelen Top​koeling

 • Tijdens warme zomerdagen verse, koele lucht in de woning
 • De regeling van de koelinstallatie is bij de toestellen (Allure en Elan) volledig geïntegreerd
 • Met een minimum aan energie wordt de temperatuur enkele graden omlaag gebracht
 • Als de omstandigheden het toelaten wordt het koelvermogen teruggebracht, waardoor het energieverbruik afneemt en het geluidsniveau wordt gereduceerd
 • Alleen de Brink Allure direct-gestookt Upflow werkt in combinatie met de warmtepompfunctie! Gebruik alleen Allure Upflow toestellen indien men gebruik wil maken van de warmtepompfunctie.

 

Soorten topkoeling

Er zijn twee verschillende soorten topkoeling. Namelijk:

 •  koudwaterkoeling (warmtepomp)
 • direct expansie koeling (DX).
 • Alle Elan toestellen zijn te combineren met de koudwaterkoeling (externe warmtepomp).
 • De Elan 16 en 25 zijn ook te combineren met Direct Expansie koeling (DX).

Verwarmen met koudwaterkoeling warmtepomp in combinatie met Brink combinatie-set / Elan / HRE

*Koelvermogen

Bestaande uit:

 • Brink Elan indirect-gestookte luchtverwarmer
 • Brink Koudwaterkoeling warmtepomp t.b.v. Elan 10 2.0 / 5 kW* – Elan 16 2.0  / 6 kW* – Elan 25 2.1 / 7 kW*.
 • Brink/Intergas HR combigaswandketel

 

Optie!  Hybride WP in combinatie met HRE combigaswandketel:

 

Brink Koudwaterkoeling warmtepomp

Brink Elan 16 2.0 / Elan 25 2.1. indirect-gestookte luchtverwarmer met koelblok plaatsing onder/bovenzijde

De Brink luchtverwarmer wordt voorzien van een koelblok die, afhankelijk van Up- of Downflow-uitvoering op of onder de luchtverwarmer wordt geplaatst. Het koelblok wordt door middel van waterleidingen aangesloten op een buiten op te stellen warmtepomp condensingunit. Met deze installatie kan een woning of utiliteit tijdens een gedeelte van het stookseizoen worden verwarmd. De warmtepomp levert hierdoor met een betrekkelijk kleine capaciteit een flinke bijdrage aan een vermindering van het energieverbruik en de CO2-emissie. De Climate Master bepaalt wat de beste manier van verwarmen is bij de actuele buitentemperatuur.

Watergevoed koelblok die op of onder de luchtverwarmer wordt gemonteerd. De plaats is afhankelijk van het uitvoeringstype (Upflow of Downflow) van de luchtverwarmer. Voeding door externe condensingunit, de Elan 10 2.0 heeft een maximaal vermogen van 5 kW.  De Elan 16 2.0 heeft een maximaal vermogen van 6 kW en de Elan 25 2.1 heeft een maximaal vermogen van 7 kW.

Met deze installatie kan een woning of utiliteit tijdens een gedeelte van het stookseizoen worden verwarmd. De warmtepomp levert hierdoor met een betrekkelijk kleine capaciteit een flinke bijdrage aan een vermindering van het energieverbruik en de CO2-emissie. De Climate Master bepaalt wat de beste manier van verwarmen is bij de actuele buitentemperatuur.

Voor de Elan serie is de Climate Master ontwikkeld. Hét communicatiesysteem tussen alle functionaliteiten. Elke losse functionaliteit is optimaal op elkaar afgestemd zodat het een logisch geheel vormt. Door de Climate Master Multi zijn er vier (multi) zones compleet onafhankelijk van elkaar aan te sturen.

 

Direct Expansie koeling DX

Brink Elan 16 2.0 / Elan 25 2.1. indirect-gestookte luchtverwarmer met Brink Elan koelblok plaatsing onder/bovenzijde en Brink Condensingunit (buitenunit)

De Brink luchtverwarmer wordt voorzien van een koelblok die, afhankelijk van Up- of Downflow-uitvoering, op of onder de luchtverwarmer wordt geplaatst. Door plaatsing van het koelblok is de systeemweerstand bij het nominaal luchtdebiet circa 50 Pa hoger. De Direct Expansie-koelin​g (DX) is te combineren met de Elan 16 2.0 en Elan 25 2.1.

*Koelvermogen

 

Voorbeeld Elan 16 2.0 / Elan 25 2.1 met externe buitenunit*

* Levering buitenunit door derden.

We hebben een indirect gestookte luchtverwarmer nodig die bij een watertemperatuur van 50 graden het maximaal benodigde vermogen kan leveren. Het vermogen om de woning goed te kunnen verwarmen is maximaal benodigde vermogen [W] = 26 [K] * de verlieswaarde van de woning [W/K]
In dit voorbeeld kan na isolatie de capaciteit van de luchtverwarmer worden verlaagd naar 26 K *326 W/K = 8476 W, oftewel 8,5 kW. Een indirect gestookte luchtverwarmer is nominaal gespecificeerd op een water aanvoertemperatuur van 70 graden. Een warmtepomp is dan echter heel inefficiënt en verbruikt dan veel energie. We willen de maximale aanvoertemperatuur dus beperken tot ongeveer 50 graden. Onder de 50 graden kunnen moderne warmtepompen wel efficiënt werken.
Een Brink Elan 16 2.0 geeft 11 kW bij een aanvoertemperatuur van 70 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 50 graden geeft de Brink Elan 16 2.0 nog 57% van zijn vermogen, dus 6,3 kW. Omdat we 8,5 kW nodig hebben, is dat onvoldoende.
Een Brink Elan 25 2.1  geeft 22 kW bij een aanvoertemperatuur van 70 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 50 graden geeft hij nog 55% van zijn vermogen, dus 12 kW. Dat is (ruim) voldoende. We kiezen in dit voorbeeld dus de Elan 25 2.1.

 • Vraag       : Welke luchtverwarmer met warmtepomp?
 • Antwoord : Als je een indirect gestookte luchtverwarmer aansluit op een warmtepomp, dan moet de luchtverwarmer bij een aanvoer temperatuur van 50 graden het vermogen hebben om bij strenge vorst de woning goed te kunnen verwarmen.
 • Vraag       : Welke warmtepomp voor luchtverwarming?
 • Antwoord : Als je een indirect gestookte luchtverwarmer aansluit op een warmtepomp, dan moet de warmtepomp het vermogen hebben om bij strenge vorst de woning goed te kunnen verwarmen, en moet de SCOP van de warmtepomp boven de 3,5 liggen. 

 

  Brink warmtepomp lucht/lucht

Soorten eigenschappen warmtepomp

Er zijn diverse warmtepompsystemen, waarbij de natuurlijke energiebron en de manier waarop de warmte in de woning wordt getransporteerd (=de energiedrager) onderscheidend zijn. Hieronder de meest bekende systemen op een rij:

 • water/water – haalt warmte uit (grond)water en transporteert de warmte via water in de woning;
 • lucht/water – onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert de warmte via water in de woning;
 • bodem/water – haalt warmte uit de bodem en transporteert de warmte via water in de woning;
 • lucht/lucht – onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert de warmte via lucht in de woning.

 

Waarmee moet je rekening houden bij een combinatie van een warmtepomp met luchtverwarming?

Er zijn een aantal aspecten belangrijk wanneer je overweegt om een warmtepomp te combineren met luchtverwarming:

 • ISOLATIE – Het rendement van een warmtepomp in combinatie met luchtverwarming is alleen optimaal in zeer goed geïsoleerde woningen en panden.
 • WARM TAPWATER – Als je een direct gestookte luchtverwarmer kiest, is er een aparte warmwater voorziening nodig. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden zoals een elektrische boiler, warmtepomp boiler of een elektrische CV-ketel.
 • RENDEMENTSVERLIES IN DE WINTER – Tijdens een koude winterperiode heeft de warmtepomp relatief veel energie nodig om de koude lucht van buiten te verwarmen tot warme lucht voor in huis. De grote temperatuurverschillen zorgen voor een beperkt rendement van de pomp gedurende de winter.
 • Het verbruik van een hybride warmtepomp bestaat uit zowel gas als elektriciteit.
 • Houdt er met een hybride warmtepomp rekening mee dat je daarbovenop nog steeds vastrechten voor je gasaansluiting betaalt.

 

In een warmtepomp zit een buis met een speciale vloeistof. Deze neemt warmte op uit de lucht, bodem of grondwater en geeft de warmte via een warmtewisselaar af aan het verwarmingscircuit (water of lucht) in de woning.

Met uitzondering van de hybride oplossing, zijn al deze oplossingen met luchtverwarming  voor een deel met minder gasverbruik toe te passen want namelijk bij buitenluchttemperaturen boven de 5 °C werkt het systeem als warmtepomp op elektriciteit, bij temperaturen onder de 5 °C werkt de Brink HRE op gas.

Nadelen Warmtepomp

 • Ja deze zijn er echter ook. “Een warmtepomp is alleen rendabel als er sprake is van een goed geïsoleerd huis”.  Als de warmtepomp te hoge temperaturen moet leveren op koude dagen, loopt het rendement sterk terug.
 • In de koudere perioden najaar en winter is verwarmen met een luchtverwarmer die afhankelijk is van elektra en dus stroomverbruik niet raadzaam uw woning hiermee volledig te verwarmen, de luchtverwarmer zal bij een buitentemperatuur van 6 graden Celsius automatisch overgaan naar aardgas.

Optie: 

Nieuw! ” De Xtend” van Intergas.

INTERGAS HRE  HYBRIDE

Met de energietransitie als wereldwijde opdracht, gasprijzen die de pan uit rijzen en de onzekerheid over gasleveranties in de toekomst komt de zoektocht naar alternatieven in een stroomversnelling. Maar wat als we deze alternatieven hebben gevonden? Zijn onze huidige systemen hier dan nog geschikt voor?


Intergas HRE + Xtend Hybride warmtepomp

Deze hybride warmtepomp is een ideale oplossing voor renovatieprojecten en dus voor woningcorporaties. ‘De hybride pomp is hét middel om de klimaatdoelstellingen te halen’, stelt Peter Cool, technisch directeur van Intergas. ‘Het halen van de klimaatdoelen draait om het verlagen van onze CO2-uitstoot, niet om volledig van het fossiele gas af te gaan.’
De fabrikant van warmteoplossingen produceert volledig elektrische, hybride warmtepompen en traditionele verwarmingssystemen. ‘De investering die nodig is om oudere woningen volledig van het gas af te halen, zijn enorm. Voor hetzelfde bedrag kun je in meerdere woningen of complexen hybride warmtepompen installeren zodat meerdere huishoudens 70 tot 80 procent minder gas  verbruiken’, legt Cool uit. Marketingmanager Ralf Jansen vult aan: ‘In Nederland wordt 8 miljard kuub gas verbruikt in de gebouwde omgeving. Stel dat we een miljoen woningen overzetten op een hybride pomp, dan verbruiken we zoveel minder fossiel gas en stoten we zoveel minder CO2 uit, dat we de klimaatdoelstelling met gemak halen.’

Fluisterstille werking

Hoe het geluid van een warmtepomp ervaren wordt, hangt in grote mate samen met de plaatsing van de buitenunit. De afstand tot het meetpunt, de opstelplaats van de buitenunit en de omgevingsfactoren zijn hierbij van groot belang. Wanneer alles juist is afgestemd, bedraagt de geluidsdruk op 5 meter slechts 36 dB.

HRE 36/30 met Xtend Hybride

𝐗𝐓𝐄𝐍𝐃, 𝐃𝐄 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐇𝐘𝐁𝐑𝐈𝐃 𝐖𝐀𝐑𝐌𝐓𝐄𝐏𝐎𝐌𝐏 𝐕𝐀𝐍 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐆𝐀𝐒 🔥

✔️ Bespaar tot 80% op uw gasverbruik

✔️ Fluisterstille werking

✔️ Zeer compacte binnenunit

✔️ Te combineren met je huidige OpenTherm ketel ✔️ Nu met € 2.400,- subsidie

Voordeliger dan warmtenet

Een Intergas XTEND warmtepomp werkt samen met een traditionele cv-ketel. De cv blijft zorgen voor warm tap- en douchewater, de XTEND levert warm water voor de vloerverwarming of voor een ander lagetemperatuur-systeem. ‘De binnenunit van de XTEND is klein, want slechts 17 centimeter breed en hoeft dankzij de open verdeler niet pal naast de cv-ketel te hangen. Dit betekent dat bij een renovatie minder maatregelen en dus lagere kosten nodig zijn om de hybride pomp te plaatsen.’ Het plaatsen van een XTEND is ook voordeliger dan aansluiting op een warmtenet. Jansen: ‘Van onze contacten bij woningcorporaties horen we dat de investeringen in het aanleggen van een warmtenet en het aansluiten van woningen en appartementen hierop, erg hoog zijn gezien de levensduur en afschrijvingstermijn.’ Door de stijgende gasprijs is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp gedaald. ‘Natuurlijk ga je wel meer elektriciteit verbruiken, dat is ongeveer 10,2 kWh tegen 1 kuub gas. En die elektriciteit kun je opwekken met schone bronnen.’

Labelverbetering

Met de nieuwste hybride warmtepomp van Intergas verbetert het energielabel met een of twee stappen. Jansen: ‘En het verlengt de levensduur van de cv-ketel. Stel, een cv is vijf jaar oud. Zet er een hybride pomp naast en dan hoeft die cv niet meer zo hard te werken. Vervolgens gaan beide installaties vijftien jaar mee en zijn ze op ongeveer hetzelfde moment aan vervanging toe. En dan kun je over op de techniek en warmteopwekkers die er dan zijn. Dat kan all electric zijn, gasloos, maar ook een verwarmingssysteem op groen gas of waterstof. Wat het wordt, weten we nu nog niet, de ontwikkelingen gaan razendsnel.’
Natuurlijk is de volledig elektrische warmtepomp ook een duurzame oplossing. Cool: ‘Maar woningen van voor 2000 zijn daar niet geschikt voor, omdat die in de regel een hoogtemperatuur-verwarmingssysteem hebben. Er is dan een grote investering nodig in bijvoorbeeld de aanleg van vloerverwarming of wandconvectoren die op lage temperatuur een woning voldoende kunnen verwarmen.’
‘Met de nieuwste hybride warmtepomp van Intergas verbetert het energielabel met een of twee stappen.’

De toekomst

Intergas ontwikkelt zelf producten en beschikt daardoor over meerdere octrooien. ‘We werken nu aan een cv met een geïntegreerde hybride warmtepomp en aan een hybride monoblok. Vooral deze laatste innovatie is zeer geschikt voor corporaties, omdat die ingezet kan worden als een collectieve oplossing voor meerdere woonunits. Vanuit de buitenunit op het dak kan de luchttoevoer naar meerdere woningen gestuurd worden.’

Warmtepomp zonder buitenunit

De volgende stap is de ontwikkeling van een hybride warmtepomp zonder buitenunit. Jansen: ‘Hugo de Jonge, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gaf onlangs nog aan dat niet alle gestapelde bouw geschikt is voor een pomp met buitenunit door geluidseisen en ruimtegebrek. Daar spelen we met een pomp zonder buitenunit op in. ’ Tot slot investeert Intergas in het geschikt maken van warmte-installaties voor andere gassoorten zoals biogas, waterstof en groen gas. ‘Zodat als je in 2026 kiest voor een oplossing van Intergas en we massaal overgaan op een andere gassoort je geen nieuw toestel hoeft aan te schaffen.’
Meer weten over de producten van Intergas?
Check: www.intergas-verwarming.nl