Is het nodig om de luchtkanalen te laten reinigen?

Lucht en ventilatiekanalen reinigen

Het is cruciaal om uw ventilatiesysteem en luchtkanalen te laten reinigen. Zo voorkom je een ongezonde luchttoevoer, verspreiding van bacteriën, hinderlijke geurtjes en de levensduur van uw ventilatie en/of luchtverwarmingssysteem.

Ventilatie kanalen reinigen (Itho – Stork – Orcon – Brink – Renson – Duco – Ubbink)

Het reinigen van een ventilatiesysteem en de bijhorende luchtkanalen is essentieel voor een gezonde luchtdoorstroming.  Bij een onderhoud besteedt een specialist uitgebreid aandacht aan 2 elementen: de ventilatie-unit en de ventilatiekanalen. Na de schoonmaak van de unit zijn alle luchtkanalen aan de beurt. Dit verloopt doorgaans op de volgende manier:

  1. Visuele inspectie: eerst doet de vakman een visuele inspectie van de kanalen met behulp van een camera. Zo ziet hij in hoeverre de kanalen vervuild zijn. Op basis hiervan bepaalt hij de volgorde waarin hij de kanalen zal reinigen.
  2. Reiniging kanalen: de vakman maakt stofafzuigmschine  vast aan het kanalen systeem.  Via de roosters neemt hij de ventilatiekanalen onder handen met een roterende borstel en een specifiek hiervoor ontwikkelde stof-afzuig machine die op het systeem wordt aangesloten. Deze stofafzuig machine vangt de losgekomen stof- en vuildeeltjes op om die uiteindelijk te filteren zodat ze verwijderd en in een gesloten stofzak kunnen worden afgevoerd.
  3. Controle met camera: nadien inspecteert de vakman opnieuw de luchtkanalen met een camera. Hij kijkt zorgvuldig na of al het aangekoekte vuil verwijderd is uit de luchtkanalen.
  4. Ontsmetten: de vakman ontsmet het systeem grondig met een flexibele dispenser. Zo elimineert hij alle overgebleven vuildeeltjes en bacteriën.
  5. Inregelen ventielen: na de ontsmettingsbeurt plaatst de vakman alle ventielen en roosters terug. Hij regelt de ventielen opnieuw in zodat ze weer voldoen aan de wettelijk bepaalde debieten.
  6. Opstart ventilatiesysteem: het ventilatiesysteem is opnieuw klaar voor opstart. Nu kan je weer ten volle genieten van een comfortabel en bovenal gezond binnenklimaat.

 


 

Brink Luchtverwarming

Ook de luchtkanalen van uw luchtverwarmings-installatie dienen professioneel gereinigd worden om schimmels en bacteriën tegen te gaan. Laat, afhankelijk van de mate van vervuiling, één keer per 4 tot 8 jaar het hele kanalensysteem door een gespecialiseerd bedrijf reinigen.

Toevoerkanaal;

Het toevoer/aanvoerkanaal vanaf de luchtverwarmer wordt in de luchtverwarmer vooraf met een stoffilter gereinigd en naar de toevoerroosters getransporteerd, hier zal in verhouding zeer weinig vuil te vinden zijn! (het luchtkanaal wordt kort gezegd doorgeblazen) Wel kan er in de vloerroosters vuil van boven invallen, die kan u met uw stofzuiger zo nu en dan eens uitzuigen!

Retourkanaal*;

Indien er een retourkanaal* aanwezig is kan deze aan de binnenzijde vervuilen met stofdelen en dient dus om de 7 à 8 jaren gereinigd te worden door een specialistisch reinigingsbedrijf. Indien er ook nog eens vochtige lucht in het retourkanaal* wordt aangezogen zal de vuiligheid toenemen.

Voor het reinigen van de kanalen volgen wij het advies uit de ISSO62. De lucht die aan uw woning wordt toegevoerd, wordt steeds gefilterd. Door de toevoerkanalen gaat uitsluitend droge en gefilterde lucht. Deze kanalen vervuilen nauwelijks.

  • Wij adviseren deze retourkanalen* elke acht jaar te laten reinigen. 
  • Aftakkingen en roosters kunnen het beste elke vier jaar worden gereinigd.

 

Het is voor de luchtzuiverheid in uw woning verstandig de retourkanalen* na acht jaar te laten reinigen!

*retourkanalen zijn luchtkanalen die vanaf het retourrooster naar de luchtverwarmer is aangebracht.

Niet alle woningen hebben een retourkanaal, indien uw luchtverwarmer op een verdieping staat, wordt de retourlucht veelal via retourrooster in de wand(en) retour gezogen.

Maak wel regelmatig deze retourroosters schoon voor voldoende doorstroming!

EconVice adviseert u contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied. Voor een grondige reiniging van de luchtkanalen van uw heteluchtverwarming, WTW systeem of mechanische ventilatie kunt u via het contactformulier een vrijblijvende offerte opvragen.