De juiste keuze maken !


EconVice Nederland  helpt u bij de juiste keuze maken van een aanschaf van een nieuwe luchtverwarmer(s). Ieder vak heeft zijn specialisatie en daarvoor bent u bij EconVice aan het juiste adres.

​Garantie

Indien, ondanks aile aan dit toestel bestede zorg, aanspraak op garantie moet worden gemaakt, is Brink Climate Systems B.V. bereid, tegen overlegging van dit garantiebewijs, binnen de aangegeven periode, voor de defecte onderdelen vervangende onderdelen te verstrekken.

Garantietermijn

De duur van de garantie bedraagt:

  1. 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toe passing is.
  2. 5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar.


Bepalingen

De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse of voor onderhoud aan het toestel.
Deze garantie geldt uitsluitend voor toestellen die in Nederland zijn geplaatst.
De garantie vervalt indien defecten het gevolg zijn van:

  1. Het gebruik van toestel en/of installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
  2. Andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
  3. Onoordeelkundige behandeling.
  4. Enige tekortkoming in onderhoud.
  5. Het gebruik boven de voor het toestel aangegeven capaciteit of door opstelling in een agressieve atmosfeer.

De datum van installatie moet blijken uit het volledig ingevulde garantiebewijs.
De registratiekaart dient binnen een week te worden geretourneerd aan Brink Climate Systems B.V. Bij achterwege blijven hiervan geldt de productiedatum.
Mocht u reden tot klachten hebben, wendt u dan tot uw installateur. Hij zal zorgdragen voor een goede behandeling, zo nodig gesteund door de Serviceafdeling van Brink Climate Systems B.V.

Storing

Heeft u een storing aan uw luchtverwarmer en de luchtverwarmer is door EconVice geplaatst / gekocht en bent u vaste klant van EconVice,
dan kunt u een e-mail sturen naar:

Onderhoud filters door u zelf!

De lucht die we inademen bevat allerlei verontreinigingen zoals stofdeeltjes en stuifmeelpollen. Sommige van die stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid of veroorzaken allerlei allergische reacties (hooikoorts, astma). Door regelmatig de stoffilters uit te zuigen kunt u een groot deel van deze stoffen filteren zodat de concentratie in de lucht tot een minimum beperkt wordt.
Aanbevolen wordt de filters minimaal twee keer per jaar te vervangen. Deze kunnen eenvoudig besteld worden via onze luchtverwarmingshop, klik op onderstaande button!
De standaard filters (ISO Coarse) halen 95% van het stof uit de lucht. Als optie zijn hoogwaardig fijnstoffilters (F7) beschikbaar, ideaal voor fijnstof belaste gebieden zoals bij wegen en/of luchthavens.
Ook mensen met gevoelige luchtwegen hebben profijt van deze fijnstoffilters. Zijn er geuren in de buitenlucht van bijvoorbeeld de openhaard van de buren die u niet binnen wilt hebben? Hiervoor hebben wij koolstoffilters beschikbaar.
Is de luchtvervuiling in de omgeving van nog hogere graad, zoals in drukke steden of dicht bij industrie, of bent u extra gevoelig voor verontreinigingen?
Combineer uw ventilatietoestel dan met de accessoire Pure induct. Dit filter werkt op basis van ionisatie en haalt 99,94% van alle fijnstofdeeltjes uit de lucht.

Filters bestellen!

Naar webshop filtermaterialen klik op onderstaande button !