Warmtepomp in combinatie met Elan-serie

Verwarmen met warmtepomp in combinatie met Brink combinatie-set  

Bestaande uit:

 • Brink Elan indirect-gestookte luchtverwarmer
 • Brink/Intergas HR combigaswandketel
 • Intergas Xtend Hybride Warmtepomp

 

Brink Elan 16 2.0 / Elan 25 2.1. indirect-gestookte luchtverwarmer met koelblok onderzijde

We hebben een indirect gestookte luchtverwarmer nodig die bij een watertemperatuur van 50 graden het maximaal benodigde vermogen kan leveren. Het vermogen om de woning goed te kunnen verwarmen is maximaal benodigde vermogen [W] = 26 [K] * de verlieswaarde van de woning [W/K]
In dit voorbeeld kan na isolatie de capaciteit van de luchtverwarmer worden verlaagd naar 26 K *326 W/K = 8476 W, oftewel 8,5 kW. Een indirect gestookte luchtverwarmer is nominaal gespecificeerd op een water aanvoertemperatuur van 70 graden. Een warmtepomp is dan echter heel inefficiënt en verbruikt dan veel energie. We willen de maximale aanvoertemperatuur dus beperken tot ongeveer 50 graden. Onder de 50 graden kunnen moderne warmtepompen wel efficiënt werken.
Een Brink Elan 16 2.0 geeft 11 kW bij een aanvoertemperatuur van 70 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 50 graden geeft de Brink Elan 16 2.0 nog 57% van zijn vermogen, dus 6,3 kW. Omdat we 8,5 kW nodig hebben, is dat onvoldoende.
Een Brink Elan 25 2.1  geeft 22 kW bij een aanvoertemperatuur van 70 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 50 graden geeft hij nog 55% van zijn vermogen, dus 12 kW. Dat is (ruim) voldoende. We kiezen in dit voorbeeld dus de Elan 25 2.1.

 • Vraag       : Welke luchtverwarmer met warmtepomp?
 • Antwoord : Als je een indirect gestookte luchtverwarmer aansluit op een warmtepomp, dan moet de luchtverwarmer bij een aanvoer temperatuur van 50 graden het vermogen hebben om bij strenge vorst de woning goed te kunnen verwarmen.
 • Vraag       : Welke warmtepomp voor luchtverwarming?
 • Antwoord : Als je een indirect gestookte luchtverwarmer aansluit op een warmtepomp, dan moet de warmtepomp het vermogen hebben om bij strenge vorst de woning goed te kunnen verwarmen, en moet de SCOP van de warmtepomp boven de 3,5 liggen. 

 

  Brink warmtepomp lucht/lucht

Soorten eigenschappen warmtepomp

Er zijn diverse warmtepompsystemen, waarbij de natuurlijke energiebron en de manier waarop de warmte in de woning wordt getransporteerd (=de energiedrager) onderscheidend zijn. Hieronder de meest bekende systemen op een rij:

 • water/water – haalt warmte uit (grond)water en transporteert de warmte via water in de woning;
 • lucht/water – onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert de warmte via water in de woning;
 • bodem/water – haalt warmte uit de bodem en transporteert de warmte via water in de woning;
 • lucht/lucht – onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert de warmte via lucht in de woning.

 

Waarmee moet je rekening houden bij een combinatie van een warmtepomp met luchtverwarming?

Er zijn een aantal aspecten belangrijk wanneer je overweegt om een warmtepomp te combineren met luchtverwarming:

 • ISOLATIE – Het rendement van een warmtepomp in combinatie met luchtverwarming is alleen optimaal in zeer goed geïsoleerde woningen en panden.
 • WARM TAPWATER – Als je een direct gestookte luchtverwarmer kiest, is er een aparte warmwater voorziening nodig. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden zoals een elektrische boiler, warmtepomp boiler of een elektrische CV-ketel.
 • RENDEMENTSVERLIES IN DE WINTER – Tijdens een koude winterperiode heeft de warmtepomp relatief veel energie nodig om de koude lucht van buiten te verwarmen tot warme lucht voor in huis. De grote temperatuursverschillen zorgen voor een beperkt rendement van de pomp gedurende de winter.

In een warmtepomp zit een buis met een speciale vloeistof. Deze neemt warmte op uit de lucht, bodem of grondwater en geeft de warmte via een warmtewisselaar af aan het verwarmingscircuit (water of lucht) in de woning.
Met uitzondering van de hybride oplossing, zijn al deze oplossingen gasloos toe te passen. Ze gebruiken dan alleen stroom en dat kan ook worden opgewekt door wind of zon, wat het dubbel zo duurzaam maakt.

Nadelen Warmtepomp

Ja deze zijn er echter ook. “Een warmtepomp is alleen rendabel als er sprake is van een goed geïsoleerd huis”.  Als de warmtepomp te hoge temperaturen moet leveren op koude dagen, loopt het rendement sterk terug.

 

Nieuw! ” De Xtend” van Intergas.

BRINK HRE / INTERGAS HRE  HYBRIDE


Brink/Intergas HRE + Xtend Hybride warmtepomp

Deze hybride warmtepomp is een ideale oplossing voor renovatieprojecten en dus voor woningcorporaties. ‘De hybride pomp is hét middel om de klimaatdoelstellingen te halen’, stelt Peter Cool, technisch directeur van Intergas. ‘Het halen van de klimaatdoelen draait om het verlagen van onze CO2-uitstoot, niet om volledig van het fossiele gas af te gaan.’
De fabrikant van warmteoplossingen produceert volledig elektrische, hybride warmtepompen en traditionele verwarmingssystemen. ‘De investering die nodig is om oudere woningen volledig van het gas af te halen, zijn enorm. Voor hetzelfde bedrag kun je in meerdere woningen of complexen hybride warmtepompen installeren zodat meerdere huishoudens 70 tot 80 procent minder gas  verbruiken’, legt Cool uit. Marketingmanager Ralf Jansen vult aan: ‘In Nederland wordt 8 miljard kuub gas verbruikt in de gebouwde omgeving. Stel dat we een miljoen woningen overzetten op een hybride pomp, dan verbruiken we zoveel minder fossiel gas en stoten we zoveel minder CO2 uit, dat we de klimaatdoelstelling met gemak halen.’

Fluisterstille werking

Hoe het geluid van een warmtepomp ervaren wordt, hangt in grote mate samen met de plaatsing van de buitenunit. De afstand tot het meetpunt, de opstelplaats van de buitenunit en de omgevingsfactoren zijn hierbij van groot belang. Wanneer alles juist is afgestemd, bedraagt de geluidsdruk op 5 meter slechts 36 dB.

Voordeliger dan warmtenet

Een Intergas XTEND warmtepomp werkt samen met een traditionele cv-ketel. De cv blijft zorgen voor warm tap- en douchewater, de XTEND levert warm water voor de vloerverwarming of voor een ander lagetemperatuur-systeem. ‘De binnenunit van de XTEND is klein, want slechts 17 centimeter breed en hoeft dankzij de open verdeler niet pal naast de cv-ketel te hangen. Dit betekent dat bij een renovatie minder maatregelen en dus lagere kosten nodig zijn om de hybride pomp te plaatsen.’ Het plaatsen van een XTEND is ook voordeliger dan aansluiting op een warmtenet. Jansen: ‘Van onze contacten bij woningcorporaties horen we dat de investeringen in het aanleggen van een warmtenet en het aansluiten van woningen en appartementen hierop, erg hoog zijn gezien de levensduur en afschrijvingstermijn.’ Door de stijgende gasprijs is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp gedaald. ‘Natuurlijk ga je wel meer elektriciteit verbruiken, dat is ongeveer 10,2 kWh tegen 1 kuub gas. En die elektriciteit kun je opwekken met schone bronnen.’

Labelverbetering

Met de nieuwste hybride warmtepomp van Intergas verbetert het energielabel met een of twee stappen. Jansen: ‘En het verlengt de levensduur van de cv-ketel. Stel, een cv is vijf jaar oud. Zet er een hybride pomp naast en dan hoeft die cv niet meer zo hard te werken. Vervolgens gaan beide installaties vijftien jaar mee en zijn ze op ongeveer hetzelfde moment aan vervanging toe. En dan kun je over op de techniek en warmteopwekkers die er dan zijn. Dat kan all electric zijn, gasloos, maar ook een verwarmingssysteem op groen gas of waterstof. Wat het wordt, weten we nu nog niet, de ontwikkelingen gaan razendsnel.’
Natuurlijk is de volledig elektrische warmtepomp ook een duurzame oplossing. Cool: ‘Maar woningen van voor 2000 zijn daar niet geschikt voor, omdat die in de regel een hoogtemperatuur-verwarmingssysteem hebben. Er is dan een grote investering nodig in bijvoorbeeld de aanleg van vloerverwarming of wandconvectoren die op lage temperatuur een woning voldoende kunnen verwarmen.’
‘Met de nieuwste hybride warmtepomp van Intergas verbetert het energielabel met een of twee stappen.’

De toekomst

Intergas ontwikkelt zelf producten en beschikt daardoor over meerdere octrooien. ‘We werken nu aan een cv met een geïntegreerde hybride warmtepomp en aan een hybride monoblok. Vooral deze laatste innovatie is zeer geschikt voor corporaties, omdat die ingezet kan worden als een collectieve oplossing voor meerdere woonunits. Vanuit de buitenunit op het dak kan de luchttoevoer naar meerdere woningen gestuurd worden.’

Warmtepomp zonder buitenunit

De volgende stap is de ontwikkeling van een hybride warmtepomp zonder buitenunit. Jansen: ‘Hugo de Jonge, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gaf onlangs nog aan dat niet alle gestapelde bouw geschikt is voor een pomp met buitenunit door geluidseisen en ruimtegebrek. Daar spelen we met een pomp zonder buitenunit op in. ’ Tot slot investeert Intergas in het geschikt maken van warmte-installaties voor andere gassoorten zoals biogas, waterstof en groen gas. ‘Zodat als je in 2026 kiest voor een oplossing van Intergas en we massaal overgaan op een andere gassoort je geen nieuw toestel hoeft aan te schaffen.’
Meer weten over de producten van Intergas?
Check: www.intergas-verwarming.nl