Sint Michielsgestel (NB)

Papaverstraat

Onlangs hebben wij EconVice Nederland in Sint Michielsgestel een zeer oude Brink B-28 N-serie directgestookte luchtverwarmer uit 1978 vervangen door een nieuwe nieuwe Hoogrendement luchtverwarmer van Brink type B-25HR “Allure” (Upflow uitvoering)


De oude luchtverwarmer heeft het maar ruim 40 jaar volgehouden, een mooie prestatie voor een luchtverwarmer.

De Brink Allure;

Verwarmen, koelen en regelen op het hoogste comfortniveau.
Een toestel uit de Brink Allure-serie is een gasgestookte luchtverwarmer met een Hoog Rendement. Dit betekent dat het toestel minder gas verbruikt dan vergelijkbare toestellen en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt.
Ook is het opgenomen elektrische vermogen sterk gereduceerd door gebruik te maken van gelijkstroomventilatoren met een hoog elektrisch rendement onder alle gebruiksomstandigheden en het toepassen van geavanceerde elektronische regelsystemen.
Het toestel kan traploos het afgegeven vermogen moduleren tussen de 25 en 100%.

Een toestel uit de Brink Allure-serie is voorzien van een besturingsunit met een microprocessor; deze regelt en controleert.de veilige werking van het toestel.

De modulerende Brink e-Bus klokthermostaat zal afhankelijk van het verschil tussen de werkelijke temperatuur in een ruimte en een ingestelde waarde, een signaal naar de besturingsunit zenden, waarna deze het vermogen naar de gewenste waarde regelt.

De besturingsunit zal het signaal van de modulerende ruimtethermostaat verwerken en de stand van de traploos geregelde brander bepalen. De luchthoeveelheid
wordt aangepast aan de uitblaastemperatuur van het toestel.
Dit alles zorgt voor een zeer gelijkmatige ruimtetemperatuur, waardoor een perfect binnenklimaat wordt gerealiseerd.

Een gas-luchtregeling zorgt onder alle verbrandingsomstandigheden voor een constante verhouding tussen de verbrandingslucht-hoeveelheid en de hoeveelheid gas. Hierdoor kan het toestel traploos moduleren en het vermogen aanpassen aan de warmtebehoefte.

De systeemventilator zal traploos meer of minder lucht transporteren, afhankelijk van de uitblaastemperatuur van het toestel, welke continue wordt gemeten door een temperatuurvoeler in de uitblaaskast.

De installateur kan de maximale- en minimale luchthoeveelheid instellen met het bedieningspaneel van het toestel evenals een luchthoeveelheid voor koeling.
De elektronische regeling in de systeemventilator zal er voor zorgdragen dat de ingestelde luchthoeveelheid gehandhaafd blijft, tot de druk in de luchtkanalen een ingesteld maximum bereikt.

Onderstaand kunt u de oude en de nieuwe situatie bekijken!