Leeuwarden (Frl)

Harstastate te Leeuwarden;

 

Onlangs hebben wij EconVice Nederland in Leeuwarden een oude Brink luchtverwarmer type B-20IN  (1997) + Nefit Ecomline VR en een evenoude Brink Renovent WTW ventilatie-unit vervangen door een nieuwe indirect gestookte combinatie-set  van Brink Climate Systems bestaande uit een nieuwe Brink HRE 36/30 combiketel met een nieuwe Brink Elan 16 2.0 indirectgestookte luchtverwarmer.

In de oude situatie stond er een oude Brink B-20 IN luchtverwarmer uit 1997 en een Nefit Ecomline VR combiketel. Voor de afzuiging was er destijds en Brink Renovent WTW geplaatst.

Op de plaats van de oude indirectgestookte Brink luchtverwarmer B-20 IN is nu een nieuwe indirekt gestookte Brink Elan 16 2.0 luchtverwarmer gemonteerd die door de nieuwe Brink HRE 36/30 CW-5 cv-zijdig wordt aangestuurd, deze combinatie werkt perfect en zorgt voor een aangename comfortabele warmte in de woning d.m.v. de modulerende regeling van de cv- combiketel en de temperatuurgestuurde systeemventilator van de BRINK Elan 16 2.0 luchtverwarmer.

Een groot en extra voordeel voor u is dat deze Brink HRE CV-ketel dubbel Hoogrendement heeft van zowel op verwarming als op warm water. Vandaar dubbel HR. Het geheim daarvan schuilt in de unieke dubbele twee-in-één  warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar zorgt voor minimaal warmteverlies en een optimale warmteoverdracht. Het cv-water en het koude tapwater stromen rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut.

Het ongekende hoge rendement van de Brink HRE cv-ketel verzekerd u ook in combinatie met de Brink Elan van een zuinige werking, jaar na jaar.

Daarnaast draagt de zuinige werking van de Brink HRE-cv ketel bij aan de zorg van het milieu, en tevens is de Brink HRE cv-ketel onderhoudsvriendelijk. Alle onderdelen van het toestel zijn eenoudig via de voorkant te bereiken.

De Elan 16 2.0 is een zeer geavanceerde luchtverwarmer waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan een minimaal energieverbruik. Hieraan dragen de diverse elektronische regelingen en de elektronisch geregelde gelijkstroom systeemventilator bij.

Door het toepassen van een gelijkstroom motor in de systeemventilator zal zelfs bij lage toerentallen van de motor het elektrisch rendement hoog blijven. Een besturingsunit met een microprocessor regelt en controleert de veilige werking van het toestel. De systeemventilator zal traploos meer of minder lucht transporteren, afhankelijk van de uitblaastemperatuur van het toestel, welke continue wordt gemeten door de systeemtemperatuurvoeler.

De systeemtemperatuurvoeler is onder de warmtewisselaar geplaatst. De installateur kan de maximale en minimale luchthoeveelheid instellen met het bedieningspaneel van het toestel even als een luchthoeveelheid voor free-koeling.

De elektronische regeling in de systeemventilator zal er voor zorgdragen dat de ingestelde luchthoeveelheid gehandhaafd blijft, tot de druk in de luchtkanalen een ingesteld maximum bereikt.

Voor vervanging van de oude Brink Renovent WTW is er gekozen voor een nieuwe Itho mechanische ventilatie-unit.

Op de foto’s kunt u de oude en de nieuwe situatie bekijken.