Natuurlijk… wonen in Goede Aarde

Wijkontwikkeling In Goede Aarde

Duurzaamheid, dat was iets voor wereldverbeteraars; een ongemakkelijke en onbehaaglijke opoffering. Zo zag men het ook in de woningbouw. Duurzaam bouwen levert geen comfortabele woning op en is verhoudingsgewijs duur. Niets is minder waar. De gemeente Boxtel ontwikkeld de wijk In Goede Aarde. Een wijk-concept waarmee we wilden laten zien dat duurzaam bouwen loont. Het geeft comfortabele woningen en is economisch haalbaar.

De wijk In Goede Aarde is inmiddels grotendeels gerealiseerd. En je ziet er niks aan. Het is een ‘normale’ wijk, met variëteit in de architectuur en open ruimten voor spelen en ontmoeten. Een aantal woningen is voorzien van een warmtepomp die het hele huis van vloerverwarming voorziet en verschillende technische snufjes waardoor de woning energie levert in plaats van verbruikt. Bij het ontwerp van de woningen is comfort een uitgangspunt geweest. Een duurzaam leefconcept heeft pas zin als het de tekentafel ontstijgt, het ‘normale’ woningen oplevert waar de bewoners plezierig in kunnen leven.

Duurzaamheid ís comfort in brede zin. Een inwoner van deze wijk weet dat hij met zijn woning bijdraagt aan een mindere of verminderde belasting van het milieu dan in een traditioneel gebouwde woning. Ergo, met een duurzaam gebouwde woning krijgt een bewoner niet alleen een comfortabel thuis, maar draagt hij ook bij aan een comfortabele leefomgeving.

De gemeente Boxtel bouwt nog steeds aan de wijk In Goede Aarde. Steeds weer proberen we samen grenzen te verleggen om te laten zien dat kansen geven mensen inspireert om grenzen te verleggen in het duurzaam bouwen.

www.ingoedeaarde.nl

Klik hier en bezoek de website!