Plan kabinet: afbouw salderingsregeling zonnepanelen

juli 2023
bron: rijksoverheid

Plan kabinet: afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik. In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen. De Eerste Kamer moet hierover nog beslissen.

Stand van zaken wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet hier nog over stemmen.

Plan: stapsgewijs afbouwen salderingsregeling

Vanaf 2025 kunnen huishoudens en kleine bedrijven stapsgewijs minder salderen. Vanaf 2031 kan er niet meer gesaldeerd worden. Ieder jaar kunnen huishoudens en kleine bedrijven iets minder salderen, tot aan 0% in 2031:

  • 2023: 100%
  • 2024: 100%
  • 2025: 64%
  • 2026: 64%
  • 2027: 55%
  • 2028: 46%
  • 2029: 37%
  • 2030: 28%
  • 2031: 0%

Vergoeding voor terug leveren elektriciteit

In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen. Tot 2027 is dit minimaal 80% van het leveringstarief dat de eigenaar van de zonnepanelen heeft afgesproken met de energieleverancier, exclusief belastingen en heffingen. Deze regeling treedt in werking een dag na publicatie van de wet in het Staatsblad. Vanaf 2027 stelt de minister iedere 2 jaar de vergoeding vast die energieleveranciers hun klanten minimaal moeten geven voor elektriciteit die zij niet kunnen salderen. Dit gebeurt op basis van advies van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Investeren in zonnepanelen blijft interessant

Het kabinet wil de salderingsregeling afbouwen, omdat het ook zonder deze regeling interessant blijft om zonnepanelen te kopen. Zonnepanelen zijn namelijk steeds goedkoper en efficiënter. Omdat over weggestreepte elektriciteit geen belasting hoeft te worden betaald, zorgt de regeling ervoor dat de overheid minder belastinginkomsten heeft. En energieleveranciers maken extra kosten, die zij doorberekenen aan alle klanten. Hierdoor stijgt voor iedereen het energietarief, ook voor mensen zonder zonnepanelen. Dat wil het kabinet tegengaan.
Ook zonder de salderingsregeling verdienen zonnepanelen zich snel terug. Onderzoek van TNO laat zien dat dit binnen 7 jaar is, en zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee. Ook zonnepanelen op huurhuizen verdienen zichzelf naar verwachting terug. Omdat woningcorporaties investeringen doen voor de langere termijn, blijft er in de huursector ruimte om huurders te laten profiteren van zonnepanelen. Het kabinet doet bovendien extra onderzoek of afbouw van de salderingsregeling gevolgen heeft voor de huursector. Zodat het maatregelen kan nemen als dat nodig is.

Subsidie voor nieuwe warmtepomp

Wie een nieuwe warmtepomp wil kopen, kan hiervoor gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Een warmtepomp verdient zichzelf vaak ook volledig terug, afhankelijk van het energieverbruik en de energieprijzen. Zonnepanelen kunnen ervoor zorgen dat de terugverdientijd van een warmtepomp sneller wordt, als ze tegelijkertijd  worden geïnstalleerd. Ook zonder de salderingsregeling.

Zo veel mogelijk voordeel houden tijdens en na afbouw salderingsregeling

Om tijdens en na de afbouw nog zoveel mogelijk te profiteren van de salderingsregeling, is het verstandig om veel elektriciteit te verbruiken op de momenten waarop de zonnepanelen ook veel elektriciteit opwekken. Bijvoorbeeld door de (af)wasmachine te laten draaien als het zonnig is. Of om op dat moment de elektrische auto op te laden.
Op milieucentraal.nl staat meer informatie over de salderingsregeling zonnepanelen.