Renovent Excellent

Renovent Excellent. Deze ventilatietoestellen met warmteterugwinning zijn niet alleen klaar voor huidige, maar ook voor toekomstige ventilatie-eisen.


Voordelen Renovent Excellent

Compleet met bypass (bypassfunctionaliteit bij de Renovent Excellent 180 Plus)

  • Hoge ventilatiecapaciteit van respectievelijk van 180 tot 400 m3/h
  • Stil
  • Verder verlaagd hulpenergieverbruik
  • Hogere EPG-reductie
  • 2-zone vraagsturing op basis van tijd of CO2 optioneel

Voor de Renovent is een enthalpiewisselaar als accessoire leverbaar. Met dit type wisselaar wordt een deel van het afgevoerde vocht uit de woning overgedragen aan de toevoerlucht naar de woning.


De Renovent Excellent: stiller, energiezuiniger en comfortabeler ventileren

Goede ventilatie draagt bij aan het wooncomfort en de gezondheid. Gebruikers stellen steeds hogere eisen aan goede ventilatiemogelijkheden in alle jaargetijden. Ook door de overheid worden de eisen ten aanzien van energiezuinigheid en installatiegeluid steeds verder aangescherpt. Met de Renovent Excellent speelt Brink Climate Systems in op deze veranderingen en introduceert een warmteterugwinunit die niet alleen klaar is voor de huidige maar ook voor toekomstige ventilatie-eisen.

Een stap vooruit
De voordelen van ventilatie met warmteterugwinning zijn inmiddels bekend: ruimhartig ventileren met minimale energieverliezen en een hoog comfort zonder tochtverschijnselen. Brink Climate Systems heeft ook goed geluisterd naar de wensen van gebruikers en professionele marktpartijen. Het geluidsniveau en het hulpenergieverbruik is verder verlaagd.

Stil
Mede door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren met een diameter van 190 mm is Brink Climate Systems erin geslaagd het geluidsniveau verder te verlagen. Ook het verlagen van de interne weerstand van het toestel en de warmtewisselaar dragen bij aan de geruisloze werking van de Renovent Excellent.

Lager hulpenergieverbruik
Bijkomend voordeel van de maatregelen om het geluidsniveau te verlagen dragen ook bij aan een lager hulpenergieverbruik. Met de Renovent Excellent is Brink Climate Systems erin geslaagd een toestel op de markt te brengen welke in ruime mate voldoet aan de toekomstige Europese eis van maximaal 1.200 J/m3. Maar ook nu al profiteert u van een verdere EPC-reductie.

Uitvoeringen
De Renovent Excellent is leverbaar in een linker-en rechteruitvoering (4b, 2b/2o, 3b/1o).


Voordelen Renovent Excellent

 • Hoge ventilatiecapaciteit van 400 m3/h
 • Geluidsarm
 • Veder verlaagd hulpenergieverbruik
 • Hogere EPC-reductie
 • Standaard bypass
 • Intelligente vorstregeling met standaard voorverwarmer
 • Voorbereid op het E-bussysteem

Filmpje Renovent Excellent [mp4 klik hier]