Fryslan

Fryslân, land van energie. Informatie en actualiteit rondom duurzame energie.


Duurzame energie in Fryslân

Duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten in het nieuwe bestuursakkoord van Fryslân. Fryslân wil toonaangevend worden op het gebied van toepassingen van bijvoorbeeld duurzame energie, water en recreatie. In de notitie: ‘Sinnich en Sunich’ wordt hiervoor de aanzet gegeven.


Grote ambities

De Provincie zet dus sterk in om de provincie ‘skjin’ te houden! Fryslân binnen 20 jaar energieneutraal? De ambitie is groot om dit te gaan realiseren! Ontwikkeling op het gebied van duurzame energie, energie besparen, inzetten op nieuwe technieken en de ontwikkeling van kennis zijn de belangrijkste aandachtsgebieden.


Wat brengt de toekomst..

Toekomstbeeld: Over tien jaar rijden in Fryslân 10% van de auto’s op nieuwe duurzame brandstoffen (elektrisch, biodiesel, PPO, biogas, ethanol), 25% van de vaartuigen vaart schoon. Alle openbare verlichting is zeer energiezuinig, In de landbouw wordt op grote schaal biogas geproduceerd, de warmte wordt geleverd aan woonwijken, 10% van de woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Windenergie voorziet in 15% van de stroombehoefte, afval wordt voor 80% benut voor energieopwekking; Het energieverbruik van woningen is in 10 jaar tijd met 20% teruggebracht. Samen met de provincies Groningen, Drenthe en de kop van Noord-Holland wordt onder de vlag van Energy Valley hard gewerkt aan dit toekomstbeeld.


Thema’s

Om deze doelstellingen te bereiken zet de provincie Fryslân sterk in op de thema’s:

  • Wonen
  • Energie uit reststoffen
  • Duurzaam transport
  • Zonne-energie

Deze site geeft inzicht in de ontwikkeling in Fryslân op deze thema’s. Een belangrijk document is het energieakkoord ondertekend met Het Noorden en het Rijk.

kijk voor meer informatie op
 www.landvanenergie.nl