Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB 16-05-2024

HOOP, LEF EN TROTS

– Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB

“Nederland is een prachtig land, Een land om trots op te zijn”

Wij moeten hard werken om het vertrouwen van Nederlanders te verdienen, iedere dag opnieuw, want vertrouwen is niet vanzelfsprekend.
Politiek en bestuur hebben ondanks goede bedoelingen de afgelopen jaren steken laten vallen, door de zorgen van mensen niet altijd serieus te nemen, Wij slaan een nieuwe weg in.
Met een programkabinet waarin PVV, VVD, NSC en BBB mensen houvast en steun bieden.
Een kabinet dat lef toont en trots uitstraalt. Een kabinet dat hoop geeft, Of het nou gaat om bestaanszekerheid, zorg of geld in de portemonnee, of het beschikbaar zijn van voldoende woningen, onze ambitie is groot. We willen ook de veel te hoge instroom van asielzoekers en immigranten keren.
We willen dat boeren, tuinders en vissers weer een toekomst hebben.
We zien een overheid die een baken van betrouwbaarheid is voor alle Nederlanders. Mensen die rechtszekerheid en goed bestuur verdienen. Met veiligheid voor hun gezin in de eigen buurt.
Daarom zetten PVV, VVD, NSC en BBB in dit akkoord deze concrete stappen:

Energietransitie:

  • Er wordt ingezet op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie. Met de juiste maatregelen wordt groene groei bevorderd en schadelijke uitstoot verminderd. Door te investeren in duurzame energiebronnen en innovatie, creëert Nederland een gunstig klimaat voor ondernemerschap. Dit leidt niet alleen tot een schonere omgeving, maar ook tot economische groei en nieuwe zakelijke kansen.

 

  • Er komen geen verplichtingen om vanaf  2026, bij het vervangen van de verwarmingsketel, een warmtepomp te moeten installeren, het kabinet heeft deze geschrapt.

 

  • Er komt geen verplichting om een huis bij aankoop te verduurzamen, zodat de woning een hoger energielabel krijgt. Een verplichte zogenoemde labelsprong houdt in dat een huizenkoper verplicht wordt om bij de aankoop van een woning met bijvoorbeeld een energielabel E, die minimaal te verduurzamen naar energielabel C binnen een periode van bijvoorbeeld twee jaar.