Hoe werkt een luchtverwarmingssysteem?

Kort gezegd komt het hierop neer: door het hele huis loopt een eenvoudig en discreet kanalenstelsel. Via de toevoerkanalen wordt warme lucht vanuit de verwarmer door kleine toevoerroosters in vloer of wand naar de verschillende ruimten gevoerd. Deze warme lucht mengt zich met lucht in de ruimte en voert het mee, waardoor een goede circulatie en een gelijkmatige verdeling van de warmte ontstaat. Dezelfde lucht wordt teruggevoerd naar de verwarmer, intensief gefilterd, opnieuw verwarmd en via de kanalen wederom naar alle vertrekken vervoerd. Niet alle lucht wordt echter opnieuw gebruikt. Luchtjes en dampen uit keuken en badkamer worden bijvoorbeeld al direct naar buiten gevoerd via een aangebrachte ventilatie.

Een goed filtersysteem in de luchtverwarmer kan zo’n 95% van de stof uit de lucht halen. U kunt ook kiezen voor een pollenfilter. Deze maakt de lucht vrij van nagenoeg álle vervuiling. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen hebben hier absoluut baat bij! Sowieso is luchtverwarming gecombineerd met een goede ventilatie voor deze groep mensen de oplossing bij uitstek.

Uitbreidingen
Het luchtverwarmingsysteem kan worden aangevuld met en warmte terugwin-unit en/of airconditioning.

Ventilator
Om de luchthoeveelheid zo nauwkeurig mogelijk te kunnen regelen, bevat het luchtverwarmingstoestel een instelbare ventilator. Hiermee wordt voor iedere woning de aangenaamste luchtcirculatie ingesteld. Geavanceerde systemen beschikken over een elektronische besturing, die de ventilator traploos regelt. Afhankelijk van de warmtevraag worden continu de luchthoeveelheid en temperatuur aangepast. Een geleidelijke, nagenoeg onmerkbare stroming is het resultaat. Omdat de luchtcirculatie vloeiend verloopt, is de werking van het verwarmingssysteem nauwelijks merkbaar.

Luchtvochtigheid

Een subtiel en constant samenspel tussen de (klok)thermostaat en de besturingscomputer van de verwarmer zorgt voor een optimaal binnenklimaat met de juiste relatieve luchtvochtigheid. Dat is belangrijk voor de warmtebalans tussen mens en omgeving.

De voordelen van luchtverwarming op een rij: 

 1. Gezond en comfortabel leef- en werkklimaat.
 2. Eén geïntegreerde installatie voor verwarming, koeling én ventilatie.
 3. Geen storende leidingen en radiatoren, dus ruimtewinst en een grote vrijheid van inrichten.
 4. Optimaal binnenmilieu door continue ventilatie en luchtfiltering.
 5. Geen water, maar directe verwarming van lucht.
 6. Lage kosten door een heel hoog rendement.
 7. Eenvoudig uit te breiden met free-koeling of topkoeling.
 8. Korte opwarmtijd en daardoor een hoog thermisch comfort.
 9. De constante luchtcirculatie verdeelt warmte van andere energiebronnen zoals zoninstraling gelijkmatig over het hele gebouw.
 10. Een duidelijke meerwaarde voor uw pand, ook bij verkoop.
 11. Behoud van de gebouwconstructie door gecontroleerde en continue ventilatie.
 12. Goed te combineren met warmteterugwinning.